Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 20 oktober 2022

Från vänster: Peter Lundström, Annika Nordenstam och Emelie Höglander.

Välbesökta workshops om friluftsliv och turism längs Vindelälven!

Under våren och hösten har vi på Vännäs kommun arrangerat samverkansdialoger och workshops för att utveckla friluftslivet på landsbygden tillsammans med flertalet byaföreningar.

Från Vännäs kommun har Peter Lundström, föreningsutvecklare, Annika Nordenstam, friluftsliv och kollektivtrafik samt Emelie Höglander, näringsliv och turism, deltagit. Senast besökte de Högås bygdegård där inte mindre än 29 engagerade invånare deltog i träffen.

– Vi har genom dessa samverkansdialoger mött oerhört många engagerade medborgare som vill vara med och påverka friluftslivet på orten de bor och verkar in. Genom dessa träffar har vi samverkat vidare med frågor som möjliggör friluftsliv och en aktiv fritid i bygderna, säger Peter Lundström.

Träffarna är en del av ett lokalt naturvårdsprojekt (LONA) medfinansierat av Naturvårdsverket, där målet är att genomföra en kartläggning av friluftslivet i Vännäs kommun.