Artikeln publicerades 10 november 2022

Faunadepå

Faunadepå vid missionshuset, Fridhem.

Elever på Liljaskolans program Naturbruk-skog bygger faunadepåer

Att anlägga faunadepåer är ett sätt att skapa både bostäder och naturliga ”smörgåsbord” på och hjälpa sällsynta arter på traven. Detta är något som eleverna som går Naturbruk, med inriktning skog, har arbetat med.

Genom att samla travar med stockar och ved i högar, bygger eleverna det som kallas faunadepåer. Död murken ved är livsnödvändig för många växter, djur och svampar. Tyvärr är död ved en bristvara i landskapet, eftersom gamla träd och omkullfallna stammar ofta städas bort från skogar och grönområden.

– Faunadepåerna är en del i kursen marken och växternas biologi som åk 2 läser inom Naturbruksprogrammet Skog. Vi har gjort dessa för att i första hand gynna de vildbin som är oerhört viktiga för vår natur men det gynnar ju även andra insekter och svampar. Eleverna har själva huggit träden och sedan transporterat ut dem med våra små Vimekskotare. Nu återstår att borra hål i stockändarna så att bina förhoppningsvis väljer att bosätta sig i dem, detta kommer vi göra under nästa vecka. Till våren ska vi träffa Malin Karlsson, bisamordnare på Länsstyrelsen Västerbotten och lära oss mer om bin, säger Johanna Strömberg, lärare på Naturbruk på Liljaskolan.

En skogsmaskin och faunadepå

Bygge av faunadepå på Fridhem, mitt emot grillplatsen.