Artikeln publicerades 17 november 2022

Markörer

Markörer som visar den planerade markanvändningen i kommunen.

Stort engagemang för byggande i Vännäs!

Under onsdagen den 16 november arrangerade Vännäs kommun en byggmässa tillsammans med bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen. Mässan lockade ett 60-tal personer, från olika sektorer, med ett gemensamt intresse för den utveckling som sker inom vårt geografiska område Vännäs kommun.

Deltagarna fick lyssna till flera intressanta föredrag på området. Bland annat berättade kommunens Samhällsbyggnadsstrateg Carola Nordlöf om kommunens markplanering för bostäder, handel och industri. Lars Westin, professor från Umeå universitet berättade om vad som får kommuner att växa och vilka faktorer vi på Vännäs kommun behöver ha i åtanke i arbetet framåt.

– Det har varit en väldigt trevlig dag och roligt att kunna samla så många aktörer under det här temat. Nu behöver vi arbeta vidare, inte minst på att skapa forum för dialog kring byggnationer i vår kommun, säger kommunchef Karolina Johansson.

– Det är viktigt att visa att det inte bara är Umeå och Skellefteå som ska växa i Västerbottens län, säger Christer Johansson, bransch- och föreningsansvarig på Byggföretagen. Vännäs visar redan framfötterna och en vilja att växa.

Samtalspanel

Panelutfrågning med Anna Frej, kommunstyrelsens ordförande, Emil Palm, Vännfors bygg och Företagarna Vännäs, Christer Johansson, Byggföretagen och Carola Nordlöf, samhällsbyggnadsstrateg Vännäs kommun.

Gustav Sjöholm

Gustav Sjöholm, Företagsrådgivare på SEB nystade i frågan: "Lever hoppet om en ekonomisk mjuklandning?"

Vikten av en attraktiv plats

Det var inte bara byggande som stod på agendan. Emelie Höglander, som arbetar med platsutveckling, handel och turism inom Vännäs kommun, berättade om vikten av att skapa attraktiva livsmiljöer där människor vill leva sina liv. Hon berättade även om den utveckling som sker i Vännäs centrum, inte minst via centrumföreningen Vännäshandlarna.

Ämnet om den attraktiva platsen var även något som landshövdingen Helene Hellmark Knutsson knöt an till i sin inledning för dagen. Sammantaget – en dag som engagerade många.

– Det har varit ett fantastiskt engagemang idag, säger kommunalråd i Vännäs kommun, Anna Frej (S). Jag ser det som ett avstamp där vi visar riktningen för hur vi, i samverkan med lokala och regionala byggföretag, ska bygga samhället Vännäs större, starkare och mer inflytelserikt, säger hon.

– Det var en väldigt intressant dag, avslutar dagens konferencier Sverker Olofsson. Det är roligt att se framåtandan i den här kommunen!

Nu återstår för arrangörerna att ta med sig alla inspel under dagen och arbeta vidare. Tack till alla våra engagerade besökare och föredragshållare!

Vill du veta mer om samhällsplaneringen i kommunen?

Besök vannas.se/framtidensvannas