Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 1 december 2022

Humla, exempelbild

Pressmeddelande: Vännäs kommun får LONA-stöd för att arbeta med biologisk mångfald

Vännäs kommun har fått statligt bidrag till att genomföra ett lokalt naturvårdsprojekt (LONA) från Naturvårdsverket/Länsstyrelsen. Syftet med projektet är att öka kunskapen om vilda pollinatörer (insekter, dag-och nattfjärilar, blomflugor, andra flugor och skalbaggar) som lever vilt i naturen och om vilka åtgärder som behöver genomföras för att gynna dem.

Vi behöver vilda pollinatörer för vår livsmedelsförsörjning och för biologisk mångfald. Idag är våra pollinatörer hotade i landskapet och behöver därför vår hjälp.

Kommunen kommer att genomföra projektet tillsammans med föreningar, fastighetsägare, skolor och allmänhet med start den 1 februari 2023 och pågå under 2 år.

Det handlar bland annat om att inventera kommunens egna grönytor/slaghackeytor i tätorterna Vännäs och Vännäsby och därefter anlägga ett antal provåtgärder på några av dessa ytor.

En annan del i projektet handlar om att öka kompetensen kring skötsel som gynnar biologisk mångfald och vilda pollinerare. Där ska kommunen arrangera utbildningar och workshops som riktar sig till såväl offentliga som privata fastighetsägare inom Vännäs kommun och angränsande kommuner (i mån av plats).

Vännäs kommun kommer också att erbjuda kunskapshöjande workshops tillsammans med föreningslivet i kommunen med särskilt fokus på byaföreningar men också riktat mot allmänheten.

– Vi är så glada över att vi har fått stöd till detta projekt, säger Anna Frej (s), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Vännäs kommun. Jag ser särskilt fram emot den del av projektet som riktar sig till grundskolorna, åk 2 och åk 5. Pedagoger och elever kommer tillsammans att få lära sig mer om vilda pollinerare och deras betydelse i ekosystemet, men också jobba praktiskt med att anlägga rabatter på skolgården och bygga bihotell.

Med hjälp av projektet vill Vännäs kommun bidra till att förbättra den biologiska mångfalden i tätortsnära miljöer samt på landsbygden: såväl inom kommunens egen verksamhet som hos privata fastighetsägare och bland allmänheten.

Kontakt
Annika Nordenstam
Handläggare
Vännäs kommun
Tel: 0935-141 08
Skicka e-post till Annika

LONA logotyp