Artikeln publicerades 7 februari 2023

Maria och Åsa

Maria Strinnholm och Åsa Torneus

De håller informationsträff för kvinnor som är intresserade av brandmannayrket

Den 26 februari håller Maria Strinnholm, Åsa Torneus och Hanna Lundgren öppet hus på räddningstjänsten för kvinnor som är intresserade av att veta mer om yrket som brandman. Med 24 personer i kåren och tre kvinnor i dagsläget berättar Maria och Åsa att de gärna önskar att fler kvinnor ville ta steget och arbeta som brandman.

– Det är en fantastisk utbildning man får som brandman och dessutom ett yrke där du får prova på saker som man annars inte hade fått göra, säger Maria.

– Arbetet bryter av vardagslunken, säger Åsa. Det är en otrolig gemenskap i arbetslagen och det känns bra att kunna hjälpa till oavsett vad utryckningen handlar om. Vi är alltid välkomna vart vi än åker och möts oftast av nyfikenhet och uppskattning.

I Vännäs räddningstjänst finns 24 anställda brandmän på heltid eller deltid fördelade i fyra arbetslag som har beredskap på ett rullande schema, var fjärde vecka. Eftersom inställelsetiden är kort vid en utryckning behöver de som arbetar i räddningstjänsten både bo och arbeta nära brandstationen under jourveckan. Den som arbetar som brandman på deltid behöver även få tillåtelse till detta från sin andra arbetsgivare för att kunna lämna det ordinarie arbetet om larmet skulle gå.

Varför vill ni hålla en informationsträff för kvinnor?

– Vi är ju underrepresenterade som kvinnor och vill visa vad arbetet innebär. Vi upplever att många tror att de inte ska klara av arbetet men det gör man ju precis lika bra som de manliga kollegorna. Vi är ju ett team i arbetslaget och kompletterar varandra. Alla har olika yrke och bakgrund. Det är en variation av olika åldrar, kön och bakgrund som skapar den bästa gruppdynamiken, säger Åsa.

– Vi vill också visa att det inte är något att vara rädd för, säger Maria. Majoriteten av arbetet handlar inte om fysiskt tunga uppgifter. Det är heller inte alltid bränder utan oftare än så är det en trafikolycka som vi behöver rycka ut till. Från och med i somras började vi med det som kallas IVPA – i väntan på ambulans, där vi kan finnas till hands och ge viss typ av vård.

Som förmån hos räddningstjänsten får alla brandmän även möjligheten att ta C-kort för tung lastbil kostnadsfritt. För den som tagit C-kort finns även möjlighet att få en tillsvidareanställning medan övriga automatiskt arbetar deltid.

Vad får man prova på under informationsträffen hos er?

– Vi kommer att planera för lite olika stationer där man får möjlighet prova på några olika arbetsmoment. Till exempel kan man få prova på fystester. Och man kommer såklart kunna ställa en massa frågor också, säger Åsa.

Välkommen på informationsträff

Söndag 26 februari mellan kl. 14.00-17.00
Plats: Brandstationen i Vännäs, Norrlandsgatan 2.

OBS! Evenemanget har passerat