Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 1 mars 2023

Vännäs, där älvarna möts

Pressmeddelande: Vännäs satsar på projekt för att lyfta platsens varumärke 2023

I Vännäs kommun pågår just nu ett projekt för att spetsa platsens varumärke. Arbetet handlar om att lyfta fram vad Vännäs kommun som geografiskt område har att erbjuda samt besluta om en målsättning för vad kommunen ska vara och kunna erbjuda i framtiden. För invånare, besökare, företagare och andra intressenter.

Arbetet med att ta fram Vännäs platsvarumärke kommer att ske genom analyser av hur platsen Vännäs uppfattas idag och dialog med såväl invånare, företagare, besökare som med omvärlden. Under april kommer det bland annat att hållas workshops där projektet styrgrupp bjuder in olika målgrupper, som exempelvis ungdomar, medborgare, politiker och näringsliv, till dialog. Workshoparna syftar till att samlas kring en gemensam känsla och bild av platsen Vännäs och tillsammans bestämma vad vi som bor här, och omvärlden, ska förknippa Vännäs med.

– Vi vet redan att många kommer intressera sig för det här arbetet, säger Sofia Carlström, kommunikatör på Vännäs kommun. Det är viktigt både för kommunorganisationen och för alla som bor och verkar här att det finns en tydlig viljeriktning och att vi kan visa upp vår fina plats och allt som händer här, på bästa sätt.

– Det är ett viktigt arbete för Vännäs som helhet och inte minst för näringslivet. Om vi ska få upp intresset för Vännäs som ort så krävs det att vi jobbar med platsens identitet och varumärke, säger Emil Palm från företaget Vännfors bygg, som representerar företagarföreningen och näringslivet i projektets styrgrupp.

Projektet ska bidra till att bilden av Vännäs blir tydligare och kan ta en större position i medvetandet hos de som redan vet något om Vännäs. Projektet ska också jobba för att skapa stolthet hos invånarna och stärka bilden av Vännäs.

– Alla Vännäsbor är bärare av platsens varumärke och om vi alla har en gemensam bild över vad vi förknippar Vännäs med, bidrar den till att öka stoltheten hos oss som bor här men också attraktionskraften för arbetsgivare och företag som verkar här. Vi lever i en global tid där Vännäs konkurrerar med platser och regioner i hela världen. Ett välbekant och attraktivt varumärke ger förutsättningar för att Vännäs kan vara med och locka nya invånare, jobb och gäster som i förlängningen ger skatteintäkter till skola, vård, omsorg och kultur, säger Emelie Höglander näringslivsutvecklare mot handel och turism i Vännäs kommun.

Den 16 april kl. 18.30 är du som medborgare eller representant för en förening, organisation, eller företag välkommen på workshop i festsalen på Medborgarhuset.

Läs mer om projektet på vannas.se/vannas2023

Kontakt

Emelie Höglander
Näringslivsutvecklare, handel och turism
Tel: 0935-141 18
Skicka e-post till Emelie

Sofia Carlström
Kommunikatör
Tel: 0935-141 04
Skicka e-post till Sofia