Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 5 april 2023

Plankarta

Samråd: Ändring av detaljplaner inom Vännäsby tätort

Syftet med planändringen är att åstadkomma en enhetlig reglering för bostäder inom Vännäsby tätort.

Vidare syftar ändringen till att skapa möjligheter för utökad byggrätt för bostadstomter samt upphäva förbud mot vindsinredning, indelning av antal bostadslägenheter och förbud mot att inreda gårdsbyggnad inom Vännäsby.

Detaljplanen ligger ute på samråd mellan 2023-04-05 - 2023-04-26.

Samrådshandlingar och information om hur du skickar in synpunkter hittar du på vannas.se/detaljplaner