Artikeln publicerades 8 maj 2023

Amanda

På bilden: Amanda Jonsson, chefsstöd på vård- och omsorgsförvaltningen i Vännäs kommun.

Fler utbildningsmöjligheter för anställda inom Vård- och omsorgsförvaltningen

Under 2023 har Vård- och omsorgsförvaltningen förnyat sina utbildningsinsatser, både för nyanställda och för dem som arbetat inom vården en tid. Målsättningen är att de nya medarbetarna ska känna att de får en bra grund att stå på och känna sig trygga i att kunna utföra ett patientsäkert arbete samt att man sedan ska kunna få fortsatta möjligheter till kompetensutveckling. Under utbildningarna får de även träffa sina nya kollegor.

Inför sommaren ökar förvaltningen upp antalet utbildningar när det är dags för fler sommar- och timvikarier att börja arbeta. Några som gått introduktionsutbildningarna är Dennis Johansson Berggren, Falestina Abubakar och Freja Hedendahl, som alla ska börja sommar- eller timvikariera inom omsorgen.

– Jag har nyss börjat vikariera inom LSS-omsorgen efter att ha läst Liljaskolans barns- och fritidsprogram med idrottsinriktning, berättar Dennis. Introduktionsutbildningarna tycker jag har varit lärorika och intressanta och det känns bra att börja arbeta inom omsorgen.

Falestina sökte sig till omsorgen i Vännäs redan som PRAO-elev i grundskolan och har sedan dess hunnit läsa 1,5 år på Dragonskolans vård- och omsorgsprogram i Umeå.

– Jag ska arbeta som timvikarie på Borgmästargården och jag tycker att introduktionsutbildningarna som vi fick gå var lärorika. Vi fick till exempel mycket information om bemötande, att bemöta äldre inom omsorgen men jag lärde mig mycket och olika saker från alla utbildningarna, säger Falestina.

Dennis och Falestina

Från vänster: Dennis Johansson Berggren och Falestina Abubakar.

Freja Hedendahl har arbetat inom LSS-omsorgen tidigare och kommer nu att börja arbeta på Äldrecenter. Hon har varit med innan det nya utbildningsupplägget.

– Jag har till exempel haft delegering av läkemedel sedan tidigare och gjorde den digitalt då, det har jag nu förnyat och tagit ett nytt delegeringsdiplom. Introduktionsutbildningen innehåller ungefär samma principer som tidigare men jag tycker det är bättre att introduktionen sker i grupp på plats istället för enskilt hemifrån. Lite mer diskussioner hade varit bra samt möjlighet att till exempel träffa en sjuksköterska att prata om arbetet med. Vi fick möjlighet att berätta vad vi tyckte var bra och mindre bra med utbildningarna när vi hade gått dem, säger Freja.

Fortsatt utveckling av utbildningarnas upplägg

Amanda Jonsson arbetar som chefsstöd på Vård- och omsorgsförvaltningen. Hon ansvarar för att boka upp och även hålla i introduktion för nya medarbetare.

– Det här utbildningsupplägget är nytt för oss och efter varje utbildningstillfälle brukar jag fråga upp om man saknat något på kursen. Vi fortsätter att utveckla dem vidare och att fler befintliga medarbetare, till exempel en sjuksköterska ska finnas på plats är ingen omöjlighet framöver, just nu så deltar till exempel olika områdeschefer, säger Amanda. Förutom att lära sig om yrket får våra kursdeltagare också träffa sina nya kollegor och berätta vart de ska börja jobba och så. Feedbacken har varit positiv.

Detta får du som börjar arbeta inom vård- och omsorg

Utbildningarna sker både fysiskt på plats och via webben. Den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen ansvarar för vissa av utbildningarna.

Introduktionsutbildningar

 • Hjälpmedel- och förflyttningsintroduktion
 • Jobba säkert med läkemedel
 • Basala hygienrutiner
 • Lågaffektivt bemötande
 • Personlig assistent som yrke
 • Demens ABC
 • Social dokumentation

Utbildning i hjälpmedel

Utbildningen i hjälpmedel anordnas av arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter. Det är en genomgång av säker hantering av hjälpmedel, tex personlyft, lyftselar, rullstol, mobil hygienstol, överflyttningsplattform. De praktiska momenten är lyft från säng till rullstol samt lyft upp från golv. Utbildningen omfattar även en genomgång av funktionerna på de vanligaste hjälpmedlen d.v.s. transportrullstol, crossrullstol, komfortrullstol, mobil hygienstol, rollator och överflyttningsplattform samt visning och hantering av sittdynor i rullstol.

Introduktion i förflyttning

Förflyttningsintroduktionen anordnas även den av arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter. Den ger en ökad kunskap om hur man minskar belastning på den egna kroppen samt risken för arbets- och belastningsskador samt ger trygga förflyttningssituationer för omvårdnadspersonal och brukare. Utbildningen omfattar bland annat förflyttningsprinciper, arbetsmiljölagstiftning, naturligt rörelsemönster och arbetsställningar samt praktiska moment som bland annat upp från stol, gång med patient, till och från säng och förflyttningar i säng.

Jobba säkert med läkemedel

Jobba säkert med läkemedel omfattar en webbaserad teoretisk utbildning samt en praktisk utbildning som sjuksköterska ansvarar för. En genomgången och godkänd läkemedelsutbildning är ett krav för att få delegering för att hantera läkemedel i vården. Utbildningen erbjuds en eftermiddag varannan vecka, inför sommaren genomförs den en gång per vecka.

Fördjupande utbildningar

Utöver introduktionsutbildningarna erbjuds bland annat följande:

 • Förflyttningsutbildning. En tvådagars fördjupande utbildning i förflyttningsteknik. Erbjuds av arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter två gånger per termin.
 • Lyftlicensutbildning erbjuds en eftermiddag varannan vecka löpande under året. Målsättning är att all omvårdnadspersonal ska uppdatera sin lyftlicens vart annat år.
  Vardagsrehabilitering. En kortare utbildning i hur personal ska arbeta förebyggande genom ökad kunskap kring vardagsrehabiliterande förhållningssätt. Genomförs av arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter.
  Demenssjukdomar och personcentrerad vård. En studiecirkel som genomförs av kommunens demensteam bestående av leg HSL personal samt demensvårdsutvecklare.
 • BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens) administratörsutbildning. En sjuksköterska är utbildad för att regelbundet utbilda utsedd omvårdnadspersonal och leg personal i hantering av BPSD registret. Det är en två och en halv dag och genomförs två gånger per termin.