Artikeln publicerades 16 juni 2023

Mikrofon vid talarstol. I bakgrunden syns kommunens logotyp samt Vännäsmönstret.

Referat från kommunfullmäktige 12 juni

Kanske var det den härliga sommarvärmen som äntligen visade sig här i Vännäs som bidrog till det, för trots många ärenden (27 stycken) på dagordningen var kommunfullmäktiges sammanträde den 12 juni klart och avslutat redan kvart i fyra!

Ordet ”redan” kanske får tas med en nypa salt, då det ändå innebar nästan fem timmars sammanträdestid. Dessutom hade ledamöterna partivisa gruppmöten innan dess för att diskutera dagens ärenden inom sina egna grupperingar. De stora snackisarna på dagens sammanträde var, inte helt oväntat, budget för kommunen för kommande år, men även avsiktsförklaring om samverkan med Vakin. Du kan läsa mer om det längre ner i artikeln!

Revisionens budgetäskande

I varje kommun finns det förtroendevalda revisorer som granskar kommunens verksamhet på olika sätt. Till exempel finns det lagstadgade krav på att de ska granska kommunens årsbokslut och en delårsrapport, både ur ett finansiellt (ekonomiskt) perspektiv och hur nämndernas arbete har fungerat, inom olika områden. Varje år gör revisionen en plan över vilka verksamheter de ska göra fördjupade granskningar av, utöver det som de måste göra enligt lagen. Kommunfullmäktige beslutar om en budget för revisionen, som de använder för att anlita professionellt stöd för att genomföra granskningarna. Revisionen i Vännäs har inte någon anställd personal utan köper alla sina tjänster av en upphandlad revisionsbyrå, vilket är ett vanligt sätt att göra. Revisionen har tidigare tilldelats en budget för 2024 men har nu ansökt om utökad budget med 15 %. Kommunfullmäktiges presidium har diskuterat det och föreslog för kommunfullmäktige att ansökan skulle avslås, bland annat för att revisionen både 2021 och 2022 haft ett överskott. Ett enigt fullmäktige höll med presidiet.

Drift- och investeringsbudget för Vännäs kommun för 2024–2025

När det var dags att diskutera budgeten för kommande år var fullmäktige inte längre eniga om hur den skulle se ut. I stora drag är nog partierna överens om budgeten, flera talare uttryckte att de var nöjda över att kommunen gått över till prislappsmodellen för att fördela budgetramar. Men, när det handlade om vilka prioriteringar partierna ville göra, där det finns utrymme för att gå olika vägar, fanns det olika åsikter. Alla partier som finns med i fullmäktige i Vännäs har getts möjlighet att ha en representant i budgetberedningen för tillsammans arbeta fram budgeten. KD:s Elisabeth Essebro tyckte dock att majoriteten (S, M och V) inte velat diskutera gemensamma förslag utan bara informerat beredningen om vilka förslag majoriteten har kommit fram till. Kommunalråd Anna Frej, S, menade att det inte funnits ekonomiskt utrymme för andra förslag än de vallöften som de gett. C och KD lämnade ett gemensamt budgetförslag och MP ett förslag om prioriteringar. Efter debatt och omröstning blev det till slut budgetförslaget från majoriteten som beslutades som gällande budget för kommande år.

Du kan läsa budgeten här, under Budget och verksamhetsplan

Partnerskap med kommunen Slobozhanske i Ukraina

Anna Frej, S, berättade om projektet ”Bridges of Trust” som Vännäs kommun deltar i. Projektet innebär att 30 kommuner i Ukraina ges möjlighet till stöd för att utveckla partnerskap med 30 kommuner inom EU. Tre kommuner från Sverige deltar i detta projekt, varav Vännäs är en av dem. Den 19-20 juni ska kommunfullmäktiges ordförande Lillemor Lundgren, S, representera Vännäs kommun och underteckna en avsiktsförklaring tillsammans med kommunen Slobozhanske i Ukraina. Syftet med partnerskapet är att utveckla vänskapliga relationer inom olika områden, som utveckling av lokalt självstyre och utbyte av erfarenheter inom kommunal styrning, utveckling av gymnasieutbildning med möjligheter för unga människor till utbyte samt hur kommuner kan arbeta med sitt krisarbete.

Avsiktsförklaring om samverkan med Vakin

Strax innan det var dags för en välbehövlig kaffepaus behandlades ärendet om samarbete mellan Vakin och Vännäs kommun om vattentäkt. Vakin har under flera år genomfört utredningar och provborrningar för att kunna göra en ny vattentäkt. Det stället som verkar vara mest lämpligt ligger i Vännäs kommun. Majoriteten, och oppositionen i form av C, KD, och MP hade skilda åsikter om vad som skulle ingå i avsiktsförklaringen. Oppositionen ville att det skulle framgå att det kunde vara ett möjligt alternativ till Vännäs kommuns vattenförsörjning eller ett alternativ för reservvatten. Majoriteten ville ha en något annan ordalydelse. Debatten följde ett tydligt mönster av att ingen av sidorna verkade förstå den andra. Det som för den ena sidan var en självklarhet var för den andra sidan helt främmande med inlägg som ”jag förstår inte varför” eller ”jag förstår inte logiken i ert förslag”.

Majoritetens förslag blev beslutat och oppositionen (ej SD) reserverade sig. Vid den efterföljande fikapausen var det ändå en trevlig stämning trots debatten, och det symboliserar mycket av det politiska klimatet i kommunfullmäktige – trots debatt med olika åsikter så är det oftast en schysst ton, och när ärendet är avgjort, så kan man självklart vara besviken över utgången, men vid kaffebordet så är det ändå goda miner.

Trevlig sommar!

Här kan du läsa protokollet och här kan du se hela sammanträdet i efterhand

/Susanna Siljetun, kommunsekreterare