Artikeln publicerades 22 juni 2023

Deltagare på konferensen

På bilden från vänster: Lillemor Lundgren (S) Vännäs kommun, Dmytro Dikhtiar borgmästare för Slobozhanske kommun, Viktoria Popova Chef för ekonomisk utveckling och investeringar i Slobozhanske kommun och Henrik Åström biträdande kommunchef Vännäs kommun.

Signerat partnerskap mellan Vännäs och Slobozhanske

Den 19-20 juni träffades representanter från 11 ukrainska och 11 svenska kommuner vid en partnerskapskonferens i Stockholm. Syftet var att ta nästa steg i att bygga partnerskap mellan kommuner från Sverige och Ukraina.

Arrangörer för konferensen var ukrainska Cities 4 Cities och SALAR International som är en del av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Partnerskapen är viktiga både för att stötta Ukrainas motstånd mot den ryska invasionen men även för att bidra till landets återuppbyggnad och fortsatta utveckling av demokrati och decentralisering.

Vännäs påbörjade tidigare i vår kontakt med Slobozhanske som är en kommun med ca 30.000 invånare i Charkivregionen i nordöstra Ukraina. Under konferensen knöt deltagarna kontakter med varandra och diskuterade möjliga områden för utbyte mellan kommunerna. Vid slutet på konferensen signerade Vännäs och Slobozhanske kommuner ett så kallat ”letter of intent” för att formalisera partnerskapet. Kommunfullmäktiges ordförande Lillemor Lundgren (S) och biträdande kommunchef Henrik Åström representerade Vännäs kommun under dagarna.

– Det kändes stort att signera avtalet. Det här ett långsiktigt och viktigt partnerskap både för Vännäs och Slobozhanske där vi kan stötta och lära av varandra. Jag imponeras över deras mod och beslutsamhet i kampen för sitt lands frihet. Många byggnader och viktig infrastruktur har förstörts, men de är fast beslutna att bygga upp sitt samhälle igen och göra det ännu bättre än det var före kriget, säger Lillemor Lundgren.

Kontakten mellan kommunerna kommer fortsätta i närtid via digitala kanaler. När det blir möjligt utifrån säkerhetsläget hoppas vi kunna få besök från Slobozhanske i Vännäs.

Signering