Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 2 november 2023

Vinterväg i skogen

Plogning och sandning på enskilda vägar

Vägföreningar som får stöd från kommunen med plogning och sandning kan höra av sig till kommunens entreprenör om ni inte behöver denna tjänst vissa dagar.

Entreprenören behöver få ert meddelande om inställd plogning och sandning innan arbetet är påbörjat. Tänk på att antalet enskilda vägar är många och att arbetet oftast sker under natten, därför kan den som plogar och sandar inte kontakta respektive vägförening för att kontrollera om ni vill ha tjänsten utförd eller inte.

Utse en kontakt för er vägförening som snabbt kan höra av sig till entreprenören om någonting oförutsett händer, till exempel drevsnö eller blixthalka.

Tänk på att kommunens entreprenör inte kommer att köra någon kompletterande plogning eller sandning om det visar sig att snön blivit för djup eller om vägen har blivit för halkig senare under dagen. Åtgärd kommer i stället att ske i anslutning till nästa ordinarie ”plogsväng”.

Kontakt

Markus Nilsson
Entreprenör, Enskild firma
Telefonnummer: 070-335 05 53

Malin Bohlin
Infrastrukturchef, Vännäs kommun
Växelns telefonnummer: 0935-140 00
Skicka e-post till Malin