Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 8 november 2023

Skylt för vägarbete

Ombyggnation gång- och cykelväg vid Medborgarhuset

Onsdag den 8 november börjar kommunen att åtgärda gång- och cykelvägen bakom Medborgarhuset. Under tiden kommer gående och cyklister att hänvisas till annan väg.

Arbetet pågår på sträckan som går från Medborgarhuset fram till Rektorsgatan. Den delen av gång- och cykelvägen kommer därför att vara avstängd under byggnadstiden. Vi hänvisar gående och cyklande till Pengsjövägen under den här tiden.

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar kring åtgärdsarbetet kan du kontakta oss via e-post.

Skicka e-post