Artikeln publicerades 20 november 2023

Kvinna med händerna framför ansiktet.

Våga tipsa om våld i hemmet

Att se tecken kan betyda mycket. Att göra något kan betyda allt.

Under vecka 47 pågår ”En vecka fri från våld”. En vecka fri från våld är ett nationellt initiativ som anordnas i syfte att belysa det förbyggande arbetet som görs för att motverka mäns våld mot kvinnor.

Våld är allt som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker en annan person. Det kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt eller handla om att ta kontroll över någon. Våld kan även vara hedersrelaterat - när familj eller släkt bestämmer hur någon ska uppföra sig.

Ofta vet polisen och socialtjänsten inte när och var det händer och du kan hjälpa till genom att tipsa dem om du känner oro för någon närstående eller granne. Alla tips är värdefulla och du kan vara anonym. Tillsammans kan vi förhindra att fler dödas av sin partner och att barn tvingas uppleva våld i sina hem.

Hur du tipsar