Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 14 december 2023

Broschyr för HLT Västerbotten, bild på en bebis med sin förälder och ett barn

Hälsa, Lärande och Trygghet för barn och unga

Många familjer stöter någon gång på problem där vårdnadshavare känner att de inte riktigt räcker till. Det kanske har hänt något i familjen eller så är det något som inte fungerar i skolan.

För att familjer ska få rätt hjälp så fort som möjligt arbetar Region Västerbotten och länets kommuner med modellen HLT. Förkortningen står för Hälsa, Lärande och Trygghet.

Modellen innebär att olika yrkesgrupper som ofta möter familjer och barn samarbetar med varandra för att kunna ge anpassat stöd efter den specifika familjens behov. I HLT-teamet ingår någon från förskolan/skolan, primärvården och socialtjänsten, men vilka som är med anpassas efter familjens situation och behov. När det gäller stöd till små barn är till exempel någon från Barnavårdscentralen med istället för primärvården.

Fokus inom HLT är stöd till barn och unga mellan 0–16 år.

I Vännäs har man jobbat med HLT sedan 2015. Tidigare fanns ingen tydlig struktur för samverkan mellan skola, primärvård och socialtjänst vilket gjorde att det fanns risk för mycket dubbelarbete. En familj eller individ behövde många gånger möta flera personer från olika verksamheter för att berätta samma sak flera gånger. Det kunde även mynna ut i insatser som inte fungerade ihop eller motverkade varandra.

I Vännäs är det Susanna Mårtensson som är samordnare för HLT. Har man frågor kring HLT är det henne man kan kontakta för att få svar.

– Jag upplever att det finns stor tilltro från föräldrarnas sida och att de tycker det är skönt att slippa vara den som ska samordna insatser. I stället kan de vara med på ett möte där de i hög grad blir delaktiga och tillsammans med till exempel skola, socialtjänst samt hälsocentral "lägger det pussel" som behövs för att familjen ska kunna få den bästa hjälpen, säger Susanna Mårtensson.

Det är ofta i förskolan eller skolan som barnens utmaningar upptäcks tidigast, exempelvis genom skolfrånvaro eller svårigheter att leka med andra barn. Därför brukar det oftast vara de som initierar samarbetet. Även vårdnadshavare kan ta kontakt med elevhälsoteamet eller HLT-samordnaren om man upptäcker att barnet har behov av stöd.

Oftast börjar man direkt med ett möte där familjen får en anpassad plan för vad som behöver göras utifrån just deras behov, en så kallad Samordnad Individuell Plan (SIP). Där är vårdnadshavarna med från början och kan berätta sina perspektiv, tillsammans med andra personer och yrkesgrupper som också behöver vara med. Det kan vara lite olika önskemål kring vilka som ska bjudas in. Om det till exempel finns en granne som är viktig i barnets liv eller kanske en utredare från BUP kan det vara till stor hjälp om de deltar.

Denna typ av möten ger en helhetsbild av barnets och familjens situation, både utifrån deras egna perspektiv och från till exempel skolan. Det blir en värdefull tillgång där all information kommuniceras direkt istället för att alla ska göra egna utredningar på egen hand.

– Sedan är det väldigt viktigt att barnens röst finns med i mötet på något sätt. Även om många barn inte vill vara med själva på mötena är det viktigt för oss att deras tankar också får höras eftersom det är deras behov vi pratar om, säger Susanna Mårtensson.

Efter mötet får föräldrarna med sig den samordnade individuella planen där det också ska finnas med konkreta insatser som ska göras inför nästa möte. Där ska det även finnas med specifika insatser för familjen, till exempel om de behöver föräldrastöd eller individuella anpassningar.

Det är frivilligt att vara med och HLT-teamet stöttar bara så länge familjen själva vill. En viktig förutsättning för HLT-modellen är att både barn och föräldrar är med under planeringen så att de får den hjälp just de behöver. Planen följs sedan upp med familjen för att se till att den fortsätter uppfylla deras behov.

Har du frågor kring HLT?

Har du frågor kan du prata med elevhälsan på din skola eller rektor på din förskola eller kontakta HLT-samordnaren Susanna Mårtensson. Mer information finns även på Region Västerbottens hemsida, länk finns längst ner på sidan.

Susanna Mårtensson
Elevhälsokoordinator och samordnare för HLT
Telefonnummer: 070-37 88 915

Skicka e-post till Susanna

Test

Vännäs kommun arbetar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor utifrån de tre perspektiven ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Under år 2023 kommer vi varje månad presentera en verksamhet som utmärker sig inom något speciellt område för att bidra till en bättre miljö och hållbarhet.