Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 6 februari 2024

Bwell, Liljaskolans verktyg för friskare elever

För att bättre kunna stötta elever att leva ett friskt liv har Liljaskolan startat upp ett arbete med Bwell Academy. Genom deras tester för fysiskt, mentalt och socialt mående kan skolan sedan fokusera sitt stöd på områden där det behövs lite extra.

Uppstarten för det hälsoförebyggande arbetet med Bwell var i höstas då de började arbeta med förstaårseleverna. Planen är att de kommer få göra ett Bwell-test varje termin under de tre åren. Tillsammans med en elevenkät alla elever får göra samt ett hälsosamtal med sjuksköterskor under det första året kommer det ge en bra bild över den generella hälsan och möjligheter för eleverna att arbeta vidare med sin egen hälsa.

Det är inte första gången Liljaskolan testar att använda Bwell, men tidigare gånger har det inte funnits en tillräckligt bra grund för att arbeta långsiktigt. Den här gången har personalen arbetat mycket med att skapa en tydlig plan för hur de ska arbeta och följa upp hälsoarbetet.

Det hälsofrämjande arbetet kommer även inkludera delar i andra ämnen på ett annat sätt än tidigare. Kanske pratar lärare om ergonomi i samband med tunga lyft eller hur elever kan hantera stress. Tanken är också att lärare ska kunna arbeta hälsoförebyggande inför elevernas framtida arbetsliv. Vad behöver eleverna veta för att orka med det arbete de har inriktat sig mot?

Hur fungerar det?

Bwell-testen är indelade i två delar:

  • En enkät med olika frågor kring elevens hälsa.
  • Ett fystest som bland annat testar rörlighet, styrka och kondition.

Skolan kan sedan se ett generellt resultat för antingen alla eller vissa grupper av elever. Vad en enskild elev fått för resultat kan bara de själva se, om de inte väljer att dela det med någon annan. Utifrån resultaten får eleverna välja ut ett eller flera förbättringsområden och sedan göra en livsstilsplan med tydliga och görbara mål för hur de ska klara av förändringen.

Ragna Stridsberg som är lärare på Liljaskolan och som hjälpt till att starta upp arbetet har märkt en skillnad hos eleverna efter att de börjat använda Bwell.

– Det märks på eleverna att de har fått ett ökat intresse kring förändring och förbättring. När de väl får möjlighet så ställer många frågor om sin hälsa under testerna och hur de ska tänka för att kunna må bra.

Elever får genom testerna ett verktyg att arbeta vidare med för att förbättra sin hälsa. Där är lärare och mentorer en viktig pusselbit för att svara på frågor. Ibland kan de även behöva få hjälp av någon annan, exempelvis en studievägledare eller en kurator.

Skolan får även bättre möjligheter att se var det kan göras större insatser. Det kanske är extra vanligt med sömnproblem inom ett särskilt program och då kan skolan fokusera på mer stöd kring sömn för just den gruppen elever.

Målet med Bwell är att det ska kunna användas som ett verktyg i alla delar av skolan, inte bara inom idrottsämnet eller av elevhälsan. Istället får klassmentorer, elevhälsa, sjuksköterskor och ämneslärare ett gemensamt redskap för att arbeta vidare med hälsofrågan inom sitt område. Samtidigt är det först och främst ett sätt för eleverna själva att arbeta med hälsa.

– Vi använder inga pekpinnar utan det handlar om att eleven ska få möjlighet att själva ställa frågor kring sin hälsa. Meningen är att de ska få verktyg att ta reda på vad de behöver för att må bra och hur de når dit, berättar Ragna Stridsberg.

Vill du läsa mer om Bwell? Då finns mer information på Bwells hemsida. Du hittar länken dit längst ner på sidan.

Logotyp med texten Hållbarhet i Vännäs kommun

Vännäs kommun arbetar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor utifrån de tre perspektiven ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Under 2024 kommer vi varje månad presentera en verksamhet som utmärker sig inom något speciellt område för att bidra till en bättre miljö och hållbarhet.