Artikeln publicerades 2 maj 2024

Vård- och omsorgsförvaltningen testar läkemedelsgivare inom hemsjukvården

Per Forsman och en läkemedelsgivare

Per Forsman, projektledare och områdeschef på Hemtjänsten i Vännäs kommun visar en läkemedelsgivare.

Med start 15 maj kommer hemsjukvården i Vännäs kommun att testa läkemedelsgivare hos ett urval av intresserade vårdtagare. Projektet kommer att pågå till den 31 december 2024 och då ska även en utvärdering ha skett av hur det har fungerat med givarna och om det är något som vården ska fortsätta med.

Sammanlagt ska tio personer med hemsjukvård få testa givarna under projektperioden. Arbetsgruppen för projektet kommer först att göra en noga bedömning bland de som är intresserade om de klarar att ha en läkemedelsgivare hemma hos sig och kan ta sin medicin på ett säkert sätt.

– Jag och mina kollegor är jättepeppade på det här projektet! Det är en spännande väg att gå och jag tror att det finns många digitala hjälpmedel som vi kan införa med syfte att få en bättre, säkrare och tryggare vård både för vårdtagare och personal, säger Per Forsman, projektledare och områdeschef på Hemtjänsten i Vännäs kommun.

Vem kan ha en läkemedelsgivare hemma?

För att få ha en läkemedelsgivare gäller först att det är en person som vanligtvis får sina läkemedel doserade i handen. Det behöver även vara en person som:

 • vill vara självständig
 • har en minnesproblematik där en läkemedelsgivare kan underlätta
 • behöver stöd i dagliga rutiner
 • har en sjukdom som kräver följsamhet i medicineringen
 • är positivt inställd till att ta sina mediciner
 • använder dosförpackade läkemedel
 • har tillräcklig kognitiv och fysisk förmåga för att hantera givaren
Läkemedelsgivare stängd och öppen

Evondos läkemedelsgivare har en display med tydlig knapp. Till höger är insidan på läkemedelsgivaren där personalen placerar doseringspåsarna.

Efter att de tio givarna är utdelade i vårdtagarnas hem kommer vårdpersonal att fortsätta göra läkemedelsbesök under två veckor för att följa upp att allt fungerar som det ska.

Priset för tio givare är ca 300 000 kr.

– Vi söker främst inte några ekonomiska vinster med den här satsningen. Givarna är istället ett sätt att se till så att vår personal kan användas på rätt ställen. Det är svårt att rekrytera i vården idag och de här givarna kan istället se till att vår personal är lugnare och tryggare i sitt arbete samtidigt som vårdtagare kan få chansen att känna sig med självständiga, säger Per.

Så fungerar givaren

 • Var 14 dag lägger hemtjänstens personal nya färdigdoserade läkemedelspåsar i givaren. Givaren säger dessutom till om det skulle vara fel läkemedel som läggs i maskinen.
 • När det är dags att ta läkemedel kommer givaren både att blinka och lysa för att uppmärksamma vårdtagaren på detta.
 • Genom displayen och genom ljud ger givaren enkla instruktioner till den som ska ta sin medicin.
 • När vårdtagaren trycker på givarens knapp öppnas en lucka och en påse med färdigdoserade läkemedel finns då att ta. Givaren klipper även upp påsen för att underlätta för dem som inte kan öppna en doseringspåse.