Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 6 maj 2024

Slambil

Nu har årets slamtömningssäsong startat

Slamtömningsperioden har startat igång. Även i år kommer vi meddela dig via sms innan slamtömningen, så länge du är folkbokförd på adressen eller har registrerat dig på vår hemsida.

När kommer slambilen?

Ordinarie slamtömningsperiod sträcker sig från april/maj till och med november. Du kommer få ett SMS och och din brunn kommer då att bli tömd inom 10 dagar. Det ger dig tid att rensa upp och ta bort växtlighet efter infartsvägen, vägen till brunnen och runt brunnen.

Meddelandet går till dig som är folkbokförd på den fastighet där slamtömning ska ske och är över 16 år. Har du ett oregistrerat kontantkort, skyddat nummer, äger ett fritidshus i kommunen eller om ditt mobilnummer är registrerat på din arbetsgivare så får du inte våra sms automatiskt och då måste du registrera dig via vår hemsida. Här kan du också lägga till eller ta bort telefonnummer.

Till registreringssidan Länk till annan webbplats.

Skicka e-post till infrastrukturavdelningen Länk till annan webbplats.
Telefon växeln: 0935-140 00

Har du en tank?

Om du har en tank måste du själv beställa tömningen hos oss. När tanken är tömd får du ett SMS från slambilen och då måste du fylla vattenlåset med vatten så snart som möjligt så att det inte börjar lukta illa i huset. När du märker att tanken behöver tömmas, ring eller mejla oss så ordnar vi så att din tank blir tömd inom åtta dagar.

Tänk på det här innan slamtömningen

  • Märk ut var brunnen är med en pinne så att chauffören snabbt ser var brunnen är.
  • Se till att hela vägen fram till brunnen är rensad från växtlighet, staket och liknande så att chauffören lätt kan komma åt brunnen.
  • Infartsvägen ska helst vara 5,5 meter bred, men kan vara 3,5 meter om den är mötesfri. Den ska även ha en fri höjd på 4,7 meter så att inga kvistar och annat tar i och skrapar slambilen.
  • Se till att vägen är farbar och att bilar upp till 20–30 ton kan köra där. Om den inte är det, meddela oss så får slambilen åka dit när vägen är farbar. Det är alltid chauffören som gör den professionella bedömningen om vägen är farbar när det är dags att tömma.
  • Plocka bort eventuella prydnader, blomkrukor och liknande från brunnslocket.
  • Ha inga planteringar runt brunnen.
  • Byt ut det tunga locket till ett lättare som väger högst 15 kg.
  • Har ni en låst bom, öppna den. Har brunnen blivit dåligt tömd, meddela oss detta senast 2 veckor efter tömningstillfället.