Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 7 maj 2024

Hasse Bodin och Mathilda Strandberg

Bättre anpassad sysselsättning och ny digital e-tjänst när förvaltningarna samarbetar

"Vännäs i sysselsättning" är grundtanken när Vård- och omsorgsförvaltningen och Kommunstyrelseförvaltningen arbetar gemensamt för att skapa jobbmöjligheter. Syftet är att fler deltagare inom arbetsmarknadsenheten och LSS-omsorgen ska få möjlighet till sysselsättning som passar deras behov. Samtidigt kan kommunorganisationens övriga verksamheter beställa uppdrag från dem digitalt.

Både arbetsmarknadsenheten och LSS-omsorgen arbetar för att skapa meningsfull sysselsättning för personer som av olika anledningar står långt från arbetsmarknaden.

– Vi hade samma mål och såg behovet av att kunna placera människor i arbetsträning över förvaltningsgränserna, säger Matilda Strandberg, arbetsledare på arbetsmarknadsenheten i Vännäs kommun.

– Specifikt fanns ett behov av olika typer av vaktmästartjänster. De som är i vår verksamhet kan göra sådant som annars alltid hamnar längst ner på prioriteringslistan för andra, men som ändå är viktiga arbetsuppgifter. Vi konkurrerar inte med andra aktörer på arbetsmarknaden men kan ändå erbjuda uppdrag som känns meningsfulla för våra deltagare, säger Hasse Bodin, arbetshandledare på Vännäs Emballage och SpårVerket i Vännäs kommun.

Den verksamhet inom LSS-omsorgen som tar emot nya deltagare kallas numera för SpårVerket. Namnet har en grund i Vännäs järnvägshistoria, men huvudsyftet är att kommunen försöker hitta lösningar som kan få människor på "rätt spår" och tillslut kan få en egen försörjning.

– Det är olika personer varje dag som är hos oss, säger Hasse. Det som de har gemensamt är att de står långt ifrån arbetsmarknaden. Man kanske hade kunnat klara av sitt vanliga jobb om det hade gått att göra en liten anpassning. Det kan också vara personer som varit sjukskrivna länge och behöver arbetsträna. Inom SpårVerket har vi just nu två personer på arbetsträning och tre personer från LSS.

Arbetsmarknadsenheten erbjuder även arbetsträning på Returcentrum, bilvården och Fritidsbanken med såg ett behov av att kunna erbjuda något annat till vissa personer.

– De som gärna vill jobba utomhus eller mer kroppsligt kan vi nu flytta till SpårVerket och vi kan fokusera på dem som kanske inte har den fysiska förmågan men som kan jobba i butik. Människor blomstrar när de får vara i rätt miljö! Säger Mathilda.

Digitala beställningar från kommunorganisationens verksamheter

I och med det nya samarbetet behövde Arbetsmarknadsenheten och LSS-omsorgen även hitta ett gemensamt sätt att ta emot uppdrag. Lösningen blev en gemensam E-tjänst dit kommunens olika verksamheter kan skicka uppdragsförfrågningar.

– Vi får in beställningar titt som tätt, säger Mathilda. Beroende på uppdrag kan vi fördela mellan våra verksamheter vem som ska ta hand om arbetet. Grundtanken för alla våra verksamheter är ju att det ska anpassas efter vilka deltagare vi har hos oss. Sedan ska det vara enkelt för kommunens medarbetare att beställa tjänster från oss – och enkelt för oss att hantera beställningarna.

Uppdragen till verksamheten kan se olika ut. Till exempel har deltagare på SpårVerket redan hunnit med att ta hand om miljörummen (återvinning) på Äldrecenter i Vännäsby, fräschat upp hjälpmedel till verksamheten Vängården, burit möbler och rustat upp lägenheter till flyktingmottagningen. De kör dessutom transporter till återvinningscentralen på Starrberget.

– Vi behöver alltid en framförhållning på en vecka från beställning, säger Hasse. Vi vet inte hur många beställningar som kommer in och behöver kunna planera så att alla har någonting meningsfullt att göra.

Verksamheten ska synas för dig som invånare

Just nu arbetar SpårVerket med att se över vilka uppdrag som de kan ta sig an. Vissa uppdrag är återkommande, som rengöring och renhållning, men sedan kan det även komma in andra uppdrag via e-tjänsten.

– Det är viktig för oss att vi finns och syns där du som kommuninvånare också är. Om vi tar hand om återvinningsstationer eller badplatser så ska det också synas att det är vi som tagit hand om det och vad vår verksamhet gör som kommer våra invånare till nytta, säger Hasse.

– Om våra deltagare kan få se att "här har jag varit och gjort skillnad" så betyder det också mer för dem, säger Mathilda. Man måste få bli puschad i sitt arbete, få riktiga uppdrag och få chansen att visa det man kan.

Inför framtiden planerar verksamheten också att ge fler möjligheten till uppdrag utomhus.

– Det finns fler som vill vara med på SpårVerket som nu arbetar på Vännäs emballage. Tanken är att vi ska skapa möjligheter så att fler får vara ute och röra på sig, säger Hasse.

Invigning av Dagliga Verksamheten

Den 4 juni kl. 13.00-15.00 firar vi vår dagliga verksamhet och inviger de samarbeten som vi har hos oss med SpårVerket, BakVerket, DagsVerket och Vännäs Emballage!

Vi ses på Västra Järnvägsgatan 15 i Vännäs för bandklippning och tal.

Välkommen!