Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 7 maj 2024

En familj som går genom skogen tillsammans med en liten hund

Sliten rastplats får nytt liv

Kommunen håller just nu på med gallring och avverkning intill Eldsoffan vid infarten till Vännäs.

Området kommer på sikt att utmynna i en trevlig infart och rastplats som kommer att ge ett intryck av ett omsorgsfullt omhändertagande där åtgärderna syftar till att förstärka platsens naturliga förutsättningar.

En välvårdad skog som inbjuder till kortare promenader, rast och lek.