Artikeln publicerades 10 juni 2024

Parkeringsytan

Parkering med avgift och övervakning på den gamla bibliotekstomten

Den gamla bibliotekstomten vid Umevägen används idag som en tillfällig parkering. Under juni månad kommer tomten att bli en godkänd parkering med avgift via Parkster och övervakning via Secuiritas.

Anledningen till avgiften och övervakningen är att undvika att fordon: bilar, husvagnar med mera, står kvar långa perioder på platsen. I dagsläget finns flera fordon som parkerat sedan vinterhalvåret. Fordon som står länge på samma ställe försvårar snöskottningen av parkeringsytan.

Vilken avgift kommer parkeringen att ha?

  • Det kommer vara avgiftsfritt att parkera de två första timmarna.
  • Från när den tredje timmen börjar kommer det att kosta 5 kronor per timme med en maximal kostnad på 40 kronor per dygn.
  • När du parkerar din bil behöver du registrera din parkering i Parkster-appen.

När börjar det gälla?

Avgift och övervakning börjar gälla från det att skyltarna är uppsatta och du kan se zonkoden för parkeringen.

Registrera din parkering

När du parkerar din bil behöver du registrera din parkering i Parkster-appen. Detta är för att Securitas ska se att din bil står parkerad lagligt enligt reglerna.

Tiden för parkeringen börjar räkna från din registrering i appen och efter två timmar slår avgiften igång automatiskt. Om du avslutar din parkering innan två timmar har gått behöver du inte betala någon avgift.

En registrering var 24e timme

Som för alla parkeringar utan tidsskyltning gäller registreringen för max 24 timmar. Efter 24 timmar behöver du registrera dig på nytt i Parkster-appen för att ha en godkänd parkering, annars riskerar du en kontrollavgift.

Väntetid innan nästa parkering

Det kommer inte gå att avsluta sin parkering och sedan registrera en ny parkering direkt på samma yta med samma registreringsnummer.

Informationen kommer att framgå av de parkeringsskyltar som kommer att finnas på parkeringsytan.

Undantag för parkeringarna från Henna Fastigheter

Till höger om infarten till parkeringen har Henna fastigheter parkeringsplatser som Umevakt övervakar. Dessa platser omfattas inte av de nya parkeringsreglerna utan tillhör fastighetsägaren.