Nyhetsarkivet

Välkommen till nyhetsarkivet. Här hittar du tidigare publicerade nyheter från Vännäs kommun.

 • Bygga, miljö och infrastruktur

  Region Västerbotten - Vännäs blir årets återvinningskommun

  Region Västerbottens samrådsgrupp för avfall, där Vännäs kommun ingår har blivit utsedd till årets återvinningskommun!
 • Kommun och politik

  Stipendiater 2015

  Under kommunfullmäktiges möte igår delades 2015 års stipendier ut. Vi riktade även ett extra tack till Östen Berglund, grundare av Östen Berglunds ungdomsstiftelse.
 • Uppleva och göra

  Utdelning av Östen Berglunds ungdomsstiftelse hösten 2015

  Östen Berglunds ungdomsstiftelse delar årligen ut pengar till fritids- eller kulturverksamhet för barn och ungdomar under 20 år som bor i Vännäs kommun.
 • Omsorg och hjälp

  Nytt arbetssätt för bättre äldreomsorg

  Äldreomsorgen i Vännäs har under 2015 påbörjat arbetet med att införa ÄBIC, en nationell modell för Äldres Behov I Centrum. ÄBIC har tagits fram av Socialstyrelsen och är ett led i att förbättra äldre...
 • Bygga, miljö och infrastruktur

  Nu startar arbetet med den nya vägen bakom Mariakapellet

  Vecka 46 påbörjar Trafikverket byggandet av den nya sträckningen av väg 547 mellan Vännäs och Vännäsby. Inledningsvis kommer entreprenören att röja bakom Mariakapellet.