Nyhetsarkivet

Välkommen till nyhetsarkivet. Här hittar du tidigare publicerade nyheter från Vännäs kommun.

  • Barn och utbildning

    Förskolebarn i glesbygd får scenkonst via Skapande skola

    Vännäs kommun är en av de 18 kommuner i Norrbotten, Västerbotten och Östergötland som får ta del av en pott på 10 miljoner kronor för Skapande skola som fördelas av Kulturrådet.
  • Bygga, miljö och infrastruktur

    Underlätta väghållningen i vinter, för allas säkerhet!

    För att underlätta vinterväghållingen ber vi alla att ta sitt ansvar för att flytta fordon och övrigt, som står långtidsparkerade ute på våra gemensamma gator. De skall flyttas in på den egna fastighe...