Nyhetsarkivet

Välkommen till nyhetsarkivet. Här hittar du tidigare publicerade nyheter från Vännäs kommun.

 • Bygga, miljö och infrastruktur

  Att spola rätt är lätt!

  Kommunens reningsverk har som främsta uppgift att rena avloppsvatten från näringsämnen och organiskt material. Därför är det bara tre saker som hör hemma i toalettstolen: kiss, bajs och toalettpapper.
 • Bygga, miljö och infrastruktur

  Starrberget stänger tidigare 28 november

  På grund av rådande väderförhållanden kommer återvinningscentralen stänga klockan 15.00 idag, tisdag den 28 november.
 • Bygga, miljö och infrastruktur

  Bidrag för energieffektivisering i småhus

  Du som äger ett småhus med eluppvärmning kan söka bidrag från Boverket för åtgärder kring detta.
 • Kommun och politik

  Våga tipsa om våld i hemmet

  Att se tecken kan betyda mycket. Att göra något kan betyda allt.
 • Kommun och politik

  Anna Wallgren blir ny HR-chef i Vännäs kommun

  Den 12 februari tillträder Anna Wallgren som HR-chef för Vännäs kommun. Hon ersätter Karin Eriksson som går i pension.
 • Kommun och politik

  Inget nummer av Här&Nu i november 2023

  Av olika skäl kommer kommunens informationstidning inte skickas ut till hushåll eller företag i november 2023. Istället kommer information publiceras via andra kanaler.
 • Bygga, miljö och infrastruktur

  Plogning och snöröjning

  Snön har lagt sig vilket innebär att arbetet med snöröjning har dragit igång. Därför kan det vara bra att veta vad som gäller från kommunens sida och vilket ansvar du som fastighetsägare har inom områ...
 • Bygga, miljö och infrastruktur

  Sophämtning under vintertid

  Under vintern förändras både vägunderlag och temperatur vilket kan påverka hur sophämtningen fungerar. Här kan du läsa mer om vad du kan göra för att förhindra problem.
 • Kommun och politik

  Hämta gratis grus i vinter!

  Snön har lagt sig och det börjar bli halt ute. I vinter kan du hämta gratis sandningsgrus på vissa återvinningsstationer, för att bekämpa halkan vid din fastighet.
 • Bygga, miljö och infrastruktur

  Ombyggnation gång- och cykelväg vid Medborgarhuset

  Onsdag den 8 november börjar kommunen att åtgärda gång- och cykelvägen bakom Medborgarhuset. Under tiden kommer gående och cyklister att hänvisas till annan väg.
 • Uppleva och göra

  Fritidsbanken – biblioteket för en aktiv fritid

  Fritidsbanken är som ett bibliotek, fast för utrustning. Det bygger på tanken om återanvändning och att främja en aktiv fritid. Där kan både barn och vuxna låna olika sorts utrustning för sport och fr...
 • Bygga, miljö och infrastruktur

  Plogning och sandning på enskilda vägar

  Vägföreningar som får stöd från kommunen med plogning och sandning kan höra av sig till kommunens entreprenör om ni inte behöver denna tjänst vissa dagar.
 • Nya kontrollavgifter för livsmedelsföretag

  Från och med 2024 införs nya kontrollavgifter för livsmedelsföretag. Alla livsmedelsföretag behöver därför lämna uppgifter om sin verksamhet till kommunen.