Äldreomsorg och LSS-omsorg

Digital frukost

Avgifter och taxor

Här kan du ta del av avgifter och taxor inom kommunens omsorgsverksamhet.

Digital frukost

Förebygg fallolyckor

Att hålla sig fysiskt aktiv är bästa försäkringen mot att drabbas av en allvarlig fallskada när du blir äldre.

Kontakta Vård- och omsorg

Här hittar du kontaktuppgifter till verksamheter inom Vård- och omsorg.