Fritids Kojan

Till fritids Kojan kan man komma före och efter skolan och i samband med skolloven. Ungdomar över 12 år kan få en plats på Fritids kojan. Först behöver en ansökan skickas in till kommunen.

Kojan finns i anslutning till korttidsboendet Lyan i Vännäsby.

Så går ansökan till

Ungdomar över 12 år med funktionsnedsättning, som har förvärvsarbetande
vårdnadshavare, kan ha rätt till korttidstillsyn utanför det egna hemmet. Du gör ansökan hos LSS-handläggare på Vännäs kommun och ansöker då om insatsen ”Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år”.

Handläggaren på kommunen gör sedan en utredning för att bedöma behovet. Om ansökan blir beviljad tar personalen från fritids Kojan kontakt med vårdnadshavare för att träffas och planera inskolningen.

Här finns vi

Fritids Kojan ligger i nära anslutning till Lyan och samma personalgrupp finns på båda ställena.

Kontakt

Tel: 070-630 64 28

Intraprenadchef
AnnChristine Sahlström