Gruppboenden

I Vännäs kommun finns det olika gruppbostäder, anpassade för personer psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Särskild boendeform beviljas som en insats med stöd av Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Gruppbostäderna är placerade runt om i kommunen och återfinns både i Vännäs centralort, i Tväråbäck och i Vännäsby. Som mest bor sex personer på varje gruppboende. De flesta lägenheter är utrustade med toalett/badrum och pentry.

Vännäs kommun har proportionellt sett den störsa handikappomsorgen i Sverige. I samband med reformen inom handikappomsorgen lades den stora institutionen i Brattby ned och de boende flyttade ut till de nya gruppbostäderna som byggdes runt om i kommunen.

Kommendörsgatan 2 B

Kommendörsgatan 2B är en gruppbostad med tre boende. Gruppbostaden är belägen centralt i Vännäs.

Kommendörsgatan är en gruppbostad med hemlik miljö. Här arbetar boendehandledare. Till gruppbostaden är ett resursteam bestående av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut kopplad för individuell anpassning av vården. Två gånger i veckan finns möjlighet till läkarsamverkan. Ledstjärnan är att ge individen förutsättningar till att leva ett självständigt liv.

Konstnärsgatan 11, gruppbostad

Konstnärsgatan 11 är en gruppbostad med 6 boende. Gruppbostaden är belägen centralt i Vännäs tätort.

Konstnärsgatan är en gruppbostad med hemlik miljö. Varje lägenhet är utrustad med toalett/badrum och pentry samt tillgång till tillhörande gemensamhetsutrymmen. Här arbetar boendehandledare. Till gruppbostaden är ett resursteam bestående av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut kopplad för individuell anpassning av vården. Två gånger i veckan finns möjlighet till läkarsamverkan. Ledstjärnan är att ge individen förutsättningar till att leva ett självständigt liv.

Konstnärsgatan 11, servicebostad

Verksamheten är en servicebostad enligt LSS som består av ett antal lägenheter och gemensamma utrymmen där det också finns personal. Lägenheterna kopplat till boendet finns i ett flerbostadshus i samma trapphus som gemensamhetsutrymmena alternativt i nära anslutning. Den som bor i en servicebostad får stöd i sin vardag utformat efter sina individuella behov av en fast personalgrupp.

Konstnärsgatan 11 servicebostad erbjuder stöd dygnet runt med självbestämmande, integritet och delaktighet som ledord.

Till servicebostaden är ett resursteam bestående av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut kopplad.

Kyrkogatan 8

Ett våningsplan i Rieck-Müllerhuset inrymmer ett gruppboende för unga. Kyrkogatan 8 är en gruppbostad med hemlik miljö.

Det finns 4 lägenheter med tillhörande gemensamhetsutrymmen. Här arbetar boendehandledare. Till gruppbostaden är ett resursteam bestående av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut kopplad för individuell anpassning av vården. Två gånger i veckan finns möjlighet till läkarsamverkan. Ledstjärnan är att ge individen förutsättningar till att leva ett självständigt liv.

Köpmangatan 15

Köpmangatan 15 är en gruppbostad för fem personer. Gruppbostaden är belägen centralt i Vännäs tätort.

Köpmangatan 15 öppnades som gruppbostad 1989 med inriktning mot personer med psykisk funktionsnedsättning. Varje boende har en egen lägenhet med toalett/badrum, pentry samt tillgång till gemensamhetsytor i form av kök och vardagsrum.

Verksamhetens mål är att:

  • alla som är beviljade särskilt boende och/eller daglig verksamhet ska ha en IVOR-plan upprättad
  • alla IVOR-planer ska följas upp minst två gånger/år eller vid väsentligt förändrade behov
  • det ska finnas tydliga rutiner och riktlinjer för handikappomsorgen
    Verksamhetens personalgrupp består av åtta personer.

Liljas väg 17

Liljas väg 17 är en bostadsgrupp för fyra personer. Bostadsgruppen är belägen i Vännäs tätort.

Här arbetar boendehandledare. Till gruppbostaden är ett resursteam bestående av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut kopplad för individuell anpassning av vården. Två gånger i veckan finns möjlighet till läkarsamverkan. Ledstjärnan är att ge individen förutsättningar till att leva ett självständigt liv.

Rådjursgatan 4 och 6

Rådjursgatan 4 och 6 är två gruppbostäder med 4 boende vardera. Gruppbostäderna är belägna i Vännäsby.

Här arbetar boendehandledare. Till gruppbostaden är ett resursteam bestående av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut kopplad för individuell anpassning av vården. Två gånger i veckan finns möjlighet till läkarsamverkan. Ledstjärnan är att ge individen förutsättningar till att leva ett självständigt liv.

Skymningsvägen 18

Skymningsvägen 18 är en gruppbostad med hemlik miljö. Det finns 4 rum med tillhörande gemensamhetsutrymmen. Här arbetar boendehandledare.

Till gruppbostaden är ett resursteam bestående av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut kopplad för individuell anpassning av vården. Två gånger i veckan finns möjlighet till läkarsamverkan. Ledstjärnan är att ge individen förutsättningar till att leva ett självständigt liv.

Torpgatan 6

Torpgatan 6 är en gruppbostad för sex personer.

Torpgatan är en gruppbostad med hemlik miljö. Det finns 6 rum med tillhörande gemensamhetsutrymmen. Här arbetar boendehandledare. Till gruppbostaden är ett resursteam bestående av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut kopplad för individuell anpassning av vården. Två gånger i veckan finns möjlighet till läkarsamverkan. Ledstjärnan är att ge individen förutsättningar till att leva ett självständigt liv.

Örngatan 6

Örngatan 6 är en gruppbostad för fyra till fem personer. Gruppbostaden är belägen centralt i Vännäs tätort.

Örngatan är en gruppbostad med hemlik miljö. Här arbetar boendehandledare. Till gruppbostaden är ett resursteam bestående av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut kopplad för individuell anpassning av vården. Två gånger i veckan finns möjlighet till läkarsamverkan. Ledstjärnan är att ge individen förutsättningar till att leva ett självständigt liv.