Demensteam

Demensteamet består av demensvårdsutvecklare, distriktssköterska och arbetsterapeut.

  • Demensteamet kan erbjuda råd och stöd till personen med demenssjukdom, anhöriga/närstående och personal.
  • Vi erbjuder studiecirklar för personal och anhöriga
  • Vi utbildar och handleder personal både enskilt och i grupp

Välkommen att kontakta oss
Måndag –Torsdag 8.00-15.00
Demensvårdsutvecklare/Anhörigstöd: 070-225 38 18