Hemsjukvård

Är du över 18 år och inte kan ta dig till din hälsocentral på egen hand eller med stöd kan du ha möjlighet att få hälso- och sjukvård i hemmet alla tider på dygnet.

För att få hemsjukvård vänder du dig till din hälsocentral. Det är hälsocentralen som förmedlar kontakten med hemsjukvården vid behov. Hemsjukvård ska alltid föregås av en vårdplanering och det är den legitimerade sjukvårdspersonalen som bedömer om du har rätt till hemsjukvård. Du kan få vård i hemmet under en kortare eller längre period.

I kommunens hemsjukvård arbetar legitimerade distriktssköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjukgymnaster. I Vännäs kommun finns sjuksköterskor tillgängliga dygnet runt för patienter inskrivna i hemsjukvården. Distriktssköterskan förmedlar kontakt med hälsocentralens läkare (icke akuta situationer).

Sjukvårdsinsatser

Genom hemsjukvården får du hjälp med vissa sjukvårdsinsatser till exempel:

  • medicindelning
  • provtagning
  • såromläggning
  • injektioner

Säkert medicinskåp och kvalitetspärm

Hos personer som svårigheter att klara sin medicinering finns ett låsbart medicinskåp. Skåpet är låst med ett kodlås och inga nycklar behövs. Det är säkrare och tryggare för både vårdtagare och personal.

I skåpet förvaras, förutom vårdtagarens mediciner, även en kvalitetspärm som innehåller signeringslistor och medicinlistor som beskriver läkemedelshanteringen hos vårdtagaren. Skåpet lånas ut till vårdtagaren utan kostnad och återlämnas då behovet inte längre kvarstår.