Om kommunens hälso- och sjukvård

Vännäs kommun kan erbjuda hälso- och sjukvårdsinsatser som ges av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Personer som har plats på ett kommunalt boende eller har hemsjukvård omfattas automatiskt av den kommunala hälso- och sjukvården. När läkarinsatser behövs träder landstingets ansvar in.

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar:

  • de som bor i särskilda boendeformer (äldre- och handikappomsorg)
  • de som vistas på korttidsboende (Korttid/Rehab)
  • de som vistas på biståndsbedömd dagverksamhet
  • hemsjukvård i eget boende

Patientsäkerhetsberättelse

Varje år måste alla vårdgivare upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen är en beskrivning av det systematiska patientsäkerhetsarbetet som har skett under föregående år och ska finnas tillgänglig hos vårdgivaren i det fall den efterfrågas

Patientsäkerhetsberättelse 2023 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Vad kostar det?

Gällande avgifter för tjänster inom omsorgen hittar du på samlingssidan för avgifter och taxor. Se länk nedan.