Patientnämnden i Västerbotten

Om du känner att du inte blivit bra bemött eller fått rätt vård kan du klaga där du fått vården. Det kan gälla allt från mindre problem till svåra situationer som har lett till skador. Du kan också göra en anmälan.

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans dit du kostnadsfritt kan vända dig med frågor som rör all offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Där ingår regionens hälso- och sjukvård, kommunernas hälso- och sjukvård i särskilda boenden, privata vårdgivare som har avtal med regionen eller en kommun, handikapp- och habiliteringsverksamhet samt folktandvården och den tandvård som regionen finansierar.

Patientnämnden

  • Främjar kontakt mellan patient och vårdpersonal
  • Informerar om vilka krav som kan ställas på vården
  • Informerar om patient- och läkemedelsförsäkringen
  • Förmedlar annan hjälp åt patienter och personal, om så behövs
  • Bidrar till kvalitetsutveckling i vården.

Vem kan vända sig till patientnämnden?

Patienter, anhöriga och personal kan vända sig till Patientnämnden när det uppstått problem i vården som inte gått att lösa på plats eller när kontakt önskas direkt med en opartisk instans fristående från vården.