Rehabilitering

I Vännäs kommun är det personer i särskilda boendeformer samt personer i eget boende som beviljats hemrehabilitering/hemhjälp, som kan få hjälp med rehabilitering/habilitering.

Rehabilitering och habilitering utförs på hälsocentralen. Om du inte kan ta dig till din hälsocentral görs en behovsprövning för att avgöra om den istället kan ske i ditt hem.

Rehabilitering/habilitering sker utifrån individens förutsättningar och önskemål för att bibehålla och om möjligt öka förmågor och funktioner som leder till höjd livskvalité och minskat hjälpberoende. Rehabiliteringspersonalens insatser kan bestå av behandling och träning i olika vardagssituationer liksom att ge råd och stöd till omvårdnadspersonalen. Hjälpmedel provas ut av rehabiliteringspersonal som också är ansvariga för uppföljning av utprovningen.

Personalen arbetar med individuella utredningar, insatser/träningar, gruppaktiviteter, handledning av personal och anhöriga, utbildning i förflyttningsteknik och rehabiliterande arbetssätt och hjälpmedel/bostadsanpassningar. Samverkan sker med primärvården, Norrlands Universitetssjukhus, Vännäs FrivilligCenter samt föreningar.

Kontaktuppgifter

Äldreomsorgen

Arbetsterapeut: tel. 0935-142 95
Sjukgymnast: tel. 0935-142 95

LSS-omsorgen

Arbetsterapeut: tel. 0935-141 87
Sjukgymnast: tel. 0935-141 74

HemvårdsCenter

Arbetsterapeut: 0935-143 37
Sjukgymnast: 0935-143 16

Verksamhetschef för den kommunala hälso- och sjukvården

Gudrun Kågström-Lindberg
Tel: 0935-143 40