Hjälp och stöd i hemmet

Digital frukost

FrivilligCenter, Hemfixarna

Hemfixarna erbjuder kostnadsfri hjälp i hemmet. Deras uppgift är att förhindra sådant som innebär risk för fallolyckor.

Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning, i någon form, kan söka bidrag för att anpassa din bostad.

Hemsjukvård

Personer över 18 år och som inte kan ta sig hälsocentral på egen hand eller med stöd kan få hälso- och sjukvård i hemmet.