Riksfärdtjänst

Om du får fördyrande omkostnader, på grund av din funktionsnedsättning, när du ska resa längre inom Sveriges gränser kan du ansöka om riksfärdtjänst. Det kan du även göra om du inte kan använda allmänna kommunikationer för dina längre resor.

Vem har rätt till riksfärdtjänst?

Kraven för tillstånd till riksfärdtjänst är högre än för färdtjänst.

  • Din funktionsnedsättning ska vara stort och varaktigt.
  • Funktionsnedsättningen måste bedömas bestå mer än tre månader och ska på begäran kunna styrkas med läkarintyg.
  • Tillstånd att resa med riksfärdtjänst ges under förutsättning att resenären är folkbokförd i kommunen.
  • Resan kan till följd av den sökandes funktionsnedsättning inte göras till normala resekostnader med allmänna kommunikationer eller utan ledsagare.
  • Ändamålet med resan ska vara rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet.
  • Resor som sker i tjänsten eller som bekostas av annan än den resande är inte riksfärdtjänst.

Riksfärdtjänstresor kan ske med olika fordon och på olika sätt beroende av resenärens funktionsnedsättning. Det färdtjänstsätt ska användas som är billigast i förhållande till behovet. Riksfärdtjänst kan ske med tåg, buss, flyg samt med färdtjänstfordon (personbil eller specialfordon).

Ansök via e-tjänst eller telefonsamtal

Ansökan om riksfärdtjänst måste göras minst två veckor innan du ska åka.

Klicka dig vidare via länken i listan nedan för att ansöka om riksfärdtjänst via e-tjänst. Du kan även kontakta vår handläggare för färdtjänst via telefon.

Kontakt
Lisa Magnusson
Färdtjänsthandläggare
Telefon: 0935-145 77
Telefontid: måndag-torsdag 08.45-09.30

Överklagan

Beslut om riksfärdtjänst kan överklagas hos Förvaltningsrätten.

Boka din riksfärdtjänstresa

Du som fått beviljat riksfärdtjänst bokar dina resor via Riksfärdtjänsten Sverige AB. Du måste ha ett giltigt tillstånd för att kunna boka en riksfärdtjänstresa. Mer information finns på Riksfärdtjänsten Sveriges webbplats.

Kontaktuppgifter
Telefon: 016-15 05 50