Hemvårdsbidrag

Hemvårdsbidrag är ett ett bidrag som den enskilde kan ansöka om, om en närstående eller anhörig hjälper till i vardagen.

Hemvårdsbidrag är något den enskilde kan ansöka om istället för till exempel hemtjänstinsatser. Kontakta biståndshandläggare för mer information om insatsen.