Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

Om du har ekonomiska problem som inte går att lösa på annat sätt så kan du och din familj ha rätt att få ekonomiskt bistånd, tidigare kallat socialbidrag.

Ekonomiskt bistånd, även kallat försörjningsstöd, är en tillfällig ekonomisk hjälp. För att få det krävs att du först gjort vad du kan för att lösa situationen på annat sätt.

Till exempel behöver du i första hand:

 • sökt annat slags ekonomiskt stöd som du kan ha rätt till, till exempel bostadsbidrag och sjukpenning.
 • som arbetslös inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söker arbete.

Så ansöker du om försörjningsstöd

Om du vill ansöka om ekonomiskt bistånd för din och din familjs försörjning kontaktar du oss i god tid innan behovet uppstår. Du ansöker om försörjningsstöd i förväg inför varje månad.

Ansök digitalt via e-tjänst

Du kan ansöka om försörjningsstöd hos oss digitalt via e-tjänst. I tjänsten kan du bifoga dina handlingar och även följa ditt ärendes status via Mina sidor.

Du behöver en e-legitimation och gång till dator, surfplatta eller smartphone.

Till E-tjänsten för ansökan om försörjningsstöd Länk till annan webbplats.

Hur snabbt kan jag få ekonomiskt bistånd?

Du bör få ett beslut om ekonomiskt bistånd inom tio arbetsdagar räknat från dagen din ansökan är fullständig.

Om du är i en akut ekonomisk situation kontakta mottagningsenhet tel 0935-142 11 måndag-fredag kl 8-16. (Lunchstängt klockan 12-13).

Hur mycket pengar kan jag få?

Försörjningsstödet består av dels riksnormen, dels skäliga kostnader utanför riksnormen. Vi ser till hushållets totala inkomst och om den inte täcker kostnaden för riksnormen och andra skäliga kostnader kan du ha rätt till försörjningsstöd med resterande belopp. Vi gör alltid en individuell bedömning av dina omständigheter och behov.

I riksnormen ligger kostnader som är någorlunda lika för alla, till exempel kostnader för:

 • mat
 • kläder och skor
 • hygien
 • barn- och ungdomsförsäkring
 • förbrukningsvaror

Andra skäliga kostnader, som varierar från person till person, är till exempel kostnader för:

 • boende
 • hemförsäkring
 • arbetsresor
 • a-kassa

På Socialstyrelsens webbplats kan du få svar på frågor om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd. Där kan du också göra en förenklad provberäkning av försörjningsstöd för att få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd.

Provberäkning ekonomiskt bistånd - Socialstyrelsen.se Länk till annan webbplats.

Försörjningsstöd i samband med studier

När du studerar har du möjlighet att söka studiestöd från Centrala studiestödsnämnden, CSN. Under sommarlovet betalas inget studiestöd ut, och om du inte har någon möjlighet att försörja dig på annat sätt kan du söka ekonomiskt bistånd.

Du behöver uppfylla följande punkter:

 • Du har börjat söka arbete i god tid innan sommarlovet, det vill säga tidigt på terminen.
 • Du behöver skriftligt redovisa vilka arbeten du sökt med datum, arbetsgivare, var du hittat jobbet, hur du sökt (skriftligt eller muntligt) och hur det gått.
 • Du har studerat under föregående termin och sökt studier inför nästa termin.
 • Du vistas i kommunen under sommarlovet.
 • Du saknar möjlighet att försörja dig.
 • Du fortsätter att aktivt söka jobb under sommarlovet. Har du barn förväntas du söka inom pendlingsavstånd. Har du inte barn förväntas du söka i hela Sverige.

Kontakt

Har du frågor? Då är du välkommen att kontakta oss på socialtjänsten.

Till socialtjänstens kontaktuppgifter