Vaccin mot covid-19

I Västerbottens län är det Region Västerbotten som ansvarar för den allmänna vaccineringen. Vaccin är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk i covid-19. Det är gratis och frivilligt att vaccinera sig.

Alla över 18 år i Västerbotten kommer att erbjudas vaccination. Planeringen för vaccinationer i Region Västerbotten utgår från Folkhälsomyndighetens nationella plan för vaccination mot covid-19. De som har störst risk att bli allvarligt sjuka eller dö i covid-19 ska få vaccin först. Vaccinationerna är därför indelade i fyra faser.

Du kan inte välja vilket vaccin du får.

Se regionens tidplan för vaccinationen i Västerbotten. på 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du veta mer om vaccinet?

Du som vill veta mer om vaccinet och hur de fungerar kan läsa mer på läkemedelsverkets webbplats. Du hittar länk direkt till informationen i listan nedan.

Vaccinering i kommunens verksamheter

Det är Vännäs hälsocentral, i samarbete med Vård- och omsorgsförvaltningen som genomför vaccineringen i kommunens verksamheter.

Alla som bor i särskilt boende för äldre, har hemsjukvård och/eller hemtjänst eller har insatser enligt LSS och som önskat vaccinera sig har fått sina två doser med vaccin.

Vaccinering av personalen

Efter onsdagen den 23 juni ska all personal, som önskat vaccinera sig, vara fullt vaccinerade. Vaccinationstäckningen i verksamheterna är hög - över 90%.

Personal som kommunen nyanställer under sommaren får även de erbjudande om att vaccinera sig. Detta sker då via hälsocentralen.