Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Psykisk ohälsa

Någon gång i livet kommer de flesta av oss i kontakt med psykisk ohälsa eller livskris. Först och främst kan du söka stöd hos din hälsocentral eller sjukvårdsrådgivningen 1177. Är du behov av akut hjälp, ring 112.

Personer med psykisk ohälsa kan ansöka om olika typer av stöd via socialtjänsten.

Exempel på stödinsatser:

  • Kontaktperson
  • Boendestöd
  • Motiverande samtal
  • Praktiskt stöd

Kontakt

Vill du ansöka om stödinsatser eller har frågor kan du kontakta socialtjänstens mottagningsenhet.

Till kontaktuppgifter för mottagningsenheten

Anhörighetsstöd

Lever du med eller står nära en person med psykisk sjukdom eller psykisk ohälsa. Att stödja en närstående kan på många sätt vara meningsfullt, kan även vara svårt och kännas ensamt. Som anhörig är du ett ovärderligt stöd för den som behöver hjälp.

Det är lätt att glömma bort sig själv när du hjälper någon annan. För att underlätta och förbättra din situation och förebygga din hälsa kan du själv söka stöd hos socialtjänsten.

Till kontaktuppgifter för socialtjänstens mottagningsenhet

Råd- och stödsamtal

I livet kan det finnas tillfällen då du behöver någon att bolla med. Syftet med råd- och stödsamtalens är att du kan få hjälp och stöd kring saker som känns svåra, men också kring sådant som händer i livet där du behöver få samtala med en utomstående person.

Du kan erbjudas upp till tre samtal med erfaren personal från Öppenvården. Du ringer till Familjecenter Råd och Stöd för att anmäla ditt intresse för samtal. Därefter skrivs ditt namn upp, du kontaktas när möjlighet finns och då bokas en samtalstid. Det krävs ingen ansökan och samtalen är gratis.

Råd- och stödsamtalen hålls i Öppenvårdens lokaler eller över telefon. Det som samtalas om dokumenteras inte. Tystnadsplikt gäller, men det finns undantag där sekretessen kan brytas, till exempel om det finns oro för ett barns säkerhet.

Kontakt

För att anmäla ditt intresse för Råd- och Stödsamtal, ring:

Familjecenters Råd och Stöd 0935-143 41 eller 076-772 07 19
Telefontiderna är måndag till torsdag kl. 10.30-12.

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Om du är ung och tycker livet känns jobbigt finns det flera ställen dit du kan vända dig för att få stöd och hjälp. Du kan till exempel få hjälp av elevhälsan, ungdomshälsan eller på en ungdomsmottagning. Både sjukvården och socialtjänsten kan hjälpa dig och dessutom finns det många stödgrupper och organisationer som är bra att prata med.

Läs mer här om olika typer av stöd för barn och unga
(Stöd till familj barn och unga - Psykisk ohälsa, barn och unga)

God man, förvaltare, förmyndare

En god man eller förvaltare hjälper personer som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att sköta sin ekonomi eller sina kontakter med till exempel Försäkringskassan och socialtjänsten.

I Umeåregionen (som Vännäs kommun tillhör) finns ett gemensamt överförmyndarkontor. De hanterar all information kring gode män, förvaltare och förmyndare i regionen.

Till överförmyndarkontorets informationssidor på umea.se Länk till annan webbplats.

Personligt ombud i Umeåregionen

Personliga ombudsverksamheten i Umeåregionen är en organisation i samverkan mellan Umeå, Robertsfors, Vindeln, Vännäs, Bjurholm och Nordmalings kommuner samt Region Västerbotten. Vi är fristående från myndigheter och arbetar på uppdrag av dig. Personligt ombud är ett frivilligt och kostnadsfritt stöd.

Vem kan få personligt ombud?

Vi vänder oss till personer över 18 år med långvarig och omfattande psykisk funktionsnedsättning som på grund av det har stora svårigheter i sin vardag. Vid varje ansökan görs en individuell bedömning om du kan få stöd av ett personligt ombud.

Vad gör vi?

Tillsammans med dig:

  • Identifierar och formulerar vi dina behov av vård, stöd och service.
  • Tar vi reda på hur samhällets stöd och hjälp fungerar.
  • Söker vi hjälp, rådgivning och stöd utifrån dina önskemål.

Vi kan vara ett stöd för dig i kontakt med olika myndigheter, sjukvård eller organisationer där målet är att du ska bli mer självständig och vara mer delaktig. Tillsammans med dig vill vi förbättra din livssituation.

Vi kan hjälpa dig med mycket men har vissa begränsningar i vårt uppdrag:

  • Vi svarar inte för vård och behandling.
  • Vi beslutar inte om vård- och stödinsatser.
  • Vi ersätter inte det arbete som utförs av till exempel godman, förvaltare, boendestöd eller kontaktperson.

Hur gör jag för att ansöka?

Du kan själv kontakta oss eller så ber du någon annan om hjälp med kontakten. Du når oss enklast via vår hemsida där du också kan läsa mer om oss.

Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Till webbplatsen för Personligt ombud i Västerbotten på skelleftea.se Länk till annan webbplats.