Psykisk ohälsa

Personer med psykisk ohälsa kan få olika typer av stöd via socialtjänstens stödteam. Målgruppen som Stödteamet riktar sig till är personer från 18 år och upp till ca 65 år, med missbruksproblematik, psykisk ohälsa och social problematik.

Råd- och stödsamtal

Råd- och stödsamtal riktar sig till dig som behöver stöd och hjälp i olika livssituationer. Här kan du rådfråga om saker som kan kännas svåra att prata om med någon du känner.

Det kan röra föräldrarollen, problem i familjen, missbruk, hjälp med att få till en förändring i livet eller att hantera konflikter. Vi vill kunna vara behjälplig med att förmedla kommunens olika stödfunktioner till dig.

Du kan kontakta öppenvården för råd- och stödsamtal, på telefon: 070-380 91 43.

Biståndsprövade insatser

Exempel på insatser vi gör tillsammans med den enskilde personen är praktiskt stöd såsom:

  • planering och struktur kring personens vardagliga rutiner,
  • vara en hjälp till att komma igång,
  • stöd vid handling, matlagning och att utföra hushållssysslor,
  • socialt stöd för att motverka social isolering, till exempel följa med på promenad och
  • stöd vid kontakter med myndigheter.

Ett ledord för Stödteamet är att vi gör insatsen tillsammans med personen och inte åt.

Ansökan och kontakt

Insatsen Stödteamet är avgiftsfri och ett bistånd som den enskilde ansöker om hos handläggare inom Socialtjänsten. Stödteamet arbetar på uppdrag från Socialtjänsten med behovs- och individanpassade insatser. För att få stöd av Stödteamet behöver den enskilde själv vara delaktig i stödet.

För att ansöka om insatsen Stödteamet, kontakta socialtjänstens mottagningsenhet på telefon: 0935-142 11.