Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Föräldraträffar - Erbjudande till dig som är förälder

Vännäs kommun erbjuder olika träffar för dig som är förälder och vill lära dig mer om föräldraskapets utmaningar.

Läs mer om de olika träffarna nedan och bli inspirerad till att lära dig mer om relationen mella dig och ditt barn eller din tonåring.

För de vårdnadshavare som deltar vid våra föräldraträffar kommer vi från och med 2024 att kunna erbjuda en pedagogisk barnverksamhet i samarbete med Liljaskolans elever från barn och fritidsprogrammet. Genom dem finns bland annat möjlighet till läxhjälp.

Två små barn

ABC Gruppträffar om föräldraskap

Få saker är viktigare än relationen till våra barn. Starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för harmonisk uppväxt. En trygg uppväxt ger förutsättningar till trygga och självständiga individer. Det är fantastiskt att vara förälder och ibland även en utmaning.

Träffarna är kostnadsfria och kräver föranmälan. Utbildade gruppledare leder träffarna och gruppen har som mest 10 deltagare.

Passar för dig med barn i åldern 3-12 år

ABC-Alla Barn i Centrum vänder sig till alla föräldrar med barn i åldern 3-12 år och syftar till att stärka relationen mellan barn och föräldrar, innehållet utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling, samt FN:s barnkonvention. ABC består av fyra träffar med olika teman, samt en femte uppföljningsträff:

 • Visa kärlek
 • Vara med
 • Visa vägen
 • Välja strider
 • Återträff

Träffar under hösten 2024

Dag och tid: Tisdagar kl. 18.00-20.30
Plats: Liljaskolan, Västra järnvägsgatan 9, 911 34 Vännäs.

 • 3 september (obligatorisk)
 • 17 september
 • 1 oktober
 • 15 oktober
 • Ett tillfälle för återträff bestäms under sista träffen utifrån gruppens önskemål.

Sista ansökningsdag 30 augusti 2024
Reservation för eventuella förändringar utifrån gruppens behov.

Kontakt och anmälan

Elisabeth Pedersen, Paul Forsgren och Evelina Karlsson.

Anmäl dig via e-post till ABC-träffarna här
Klicka på länken ovan för att anmäla dig till föräldraträffen. Uppge ditt namn och telefonnummer i anmälan.

 

Tonåring med telefon

Älskade förbannade tonåring!

Älskade förbannade tonåring är gruppträffar som vänder sig till alla föräldrar med barn som snart kommer in i tonåren eller som redan är i tonåren. Älskade förbannade tonåring består av fyra träffar, samt en femte uppföljningsträff.

Passar för dig med barn i åldern 12-17 år

Många föräldrar känner sig vilsna under denna period och ofta tror man att då tonårstiden kommer har man gjort sitt. Men så är det verkligen inte.

Under tonårstiden är föräldrarna viktigare än någonsin. Tonårstiden är en period då man kan fördjupa och stärka relationen med sitt barn.

Föräldraträffarna utgår ifrån boken med samma namn och syftar till att stärka relationen mellan tonåring och föräldrar. Innehållet utgår från forskning om tonåringens utveckling, samt FN:s barnkonvention.

Kom och var med!

Träffar under hösten 2024

Dag och tid: Onsdagar kl. 18.00-20.30
Plats: Fritidsgården Ikaros. Vegagatan 14, i Vännäs.

 • 11 september
 • 25 september
 • 9 oktober
 • 23 oktober
 • Eventuell återträff: 27 november

Kontakt och anmälan

Angelie Persson, Elisabeth Pedersen och Paul Forsgren.

Anmäl dig via e-post till Älskade förbannade tonåring här
Klicka på länken för att anmäla dig till föräldraträffen. Uppge ditt namn och telefonnummer i anmälan.

 

Pappa och son

Föräldraskap i Sverige

Föräldraskap i Sverige är ett samhällsorienterande grupprogram som består av fem gruppträffar, på 2,5 timme vardera, för utrikesfödda föräldrar med barn 0-18 år. Syftet med programmet är att du som förälder ska få mer information om områden som är viktiga för familjelivet i Sverige, och möjlighet till gruppdiskussioner.

 • Träff 1 – Familj i nytt land
 • Träff 2 – Skola, pojkar och flickor
 • Träff 3 – Hälsa och sjukvård
 • Träff 4 – Föräldrars rättigheter och skyldigheter
 • Träff 5 – Att vara förälder till en tonåring

Innehållet är baserat på FN:s barnkonvention, forskning och lagstiftning, liksom kartlagda behov hos nyanlända föräldrar, och tar upp hur det är att vara familj i nytt land, föräldrars rättigheter och skyldigheter, jämställdhet, och hur t.ex. förskola, skola och vård fungerar.

Träffar,

Dag och tid: Onsdagar kl. 18.00-20.30
Plats: Vännäs Familjecenter. Umevägen 6, i Vännäs.
Just nu har vi inga planerade datum för träffarna.

Kontakt och anmälan

Mathilda Strandberg och Linda Lindmark.
Klicka här för att anmäla dig via e-post till träffarna Föräldraskap i Sverige