Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Lyssna

Den som på grund av varaktigt funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand kan ha rätt att få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Om du inte kör bil själv kan du bara få parkeringstillstånd om det finns särskilda skäl och om du har ett kontinuerligt tillsynsbehov. Du kan inte få tillstånd som både förare och passagerare.

Ansökan     

Ansökan om parkeringstillstånd ska göras hos den kommun där du är folkbokförd.

Nedan finns en länk till blanketten som används vid ansökan. Formuläret kan behövas kompletteras med läkarintyg, id-foto och underskift. Detta för att en korrekt bedömning ska kunna göras av ansökan och för att tillståndet ska kunna tryckas. Beslutande myndighet i Vännäs kommun är plan- och miljönämnden, som också är trafiknämnd i kommunen. Bedömningen av ansökan görs av kommunens handläggare.

Handläggningstiden för parkeringstillstånd är cirka sex veckor.

Ansökan parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder (PDF blanketten öppnas i ett nytt fönster/en ny flik)

Giltighetstid

Ett parkeringstillstånd utfärdas för högst fem år. Ett tillstånd som gått ut förnyas inte automatiskt. Ny ansökan måste göras och prövningen sker då utan hänsyn till det tidigare tillståndet.

Parkeringstillstånd ger rätt att parkera:

  • högst 3 timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3 timmar
  • under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3 men mindre än 24 timmar.
  • på parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som finns angiven på platsen.
  • under högst 3 timmar på gågata. 


Personligt tillstånd

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när innehavaren själv kör bilen. Även parkeringstillstånd för passagarare är personligt och får endast användas då innehavaren av parkeringstillståndet är med i bilen. Missbrukas parkeringstillståndet kan det återkallas.

Parkeringsavgifter

Flertalet kommuner har beslutat att personer med funktionsnedsättning med parkeringstillstånd är befriade från avgift. Däremot gäller ej avgiftsbefrielse på avgiftsbelagd parkeringsplats.

Mer information

Mer information om parkeringstillstånd hittar du på transportstyrelsens hemsida (länk, öppnas i ny flik)

Kontaktperson: Anna-Karin Löfgren