Så påverkar du kommunens verksamhet

Lyssna

Det finns olika sätt att påverka din kommun. Det vanligaste är att lämna medborgarförslag till politiken men du kan också kontakta våra förvaltningar direkt med frågor och synpunkter på verksamheten.

Allmänhetens del i den kommunala demokratin

Kommunen vill på olika sätt förstärka den kommunala demokratin och det görs bl.a. genom att allmänheten fått en frågestund i kommunfullmäktige, att dagordningar och protokoll finns att läsa på webbplatsen, att medborgarna kan lämna förslag till kommunfullmäktige och att vissa sammaträden är öppna för alla.

Av grundläggande betydelse för de förtroendevalda i en demokratisk organisation är att de kan fatta beslut som så långt möjligt är förankrade hos sina uppdragsgivare, d.v.s. väljarna. För att du som väljare skall kunna delge de förtroendevalda din uppfattning i olika frågor, måste du vara väl informerad såväl före som efter det att besluten har fattats.

Genom att du också får närvara som lyssnare i t.ex. kommunfullmäktiges sammanträden, får du en möjlighet att bättre förstå de villkor som de demoktatiskt valda har att arbete under.

En annan viktig demokratifråga är att du som enskild kommunbo i Vännäs getts möjlighet att själv formulera dina frågor direkt till kommunfullmäktige.

Kontaktperson: Daniel Theander