Riksfärdtjänst

Lyssna

Utifrån lagen om riksfärdtjänst kan du som har en svårare funktionsnedsättning och måste resa på ett dyrare sätt än normalt biviljas riksfärdtjänst för resor utanför kommunen.

Vem har rätt till riksfärdtjänst?

Kraven för tillstånd till riksfärdtjänst är högre än för färdtjänst.

  • Din funktionsnedsättning ska vara stort och varaktigt.
  • Funktionsnedsättningen måste bedömas bestå mer än tre månader och ska på begäran kunna styrkas med läkarintyg.
  • Tillstånd att resa med riksfärdtjänst ges under förutsättning att resenären är folkbokförd i kommunen.
  • Resan kan till följd av den sökandes funktionsnedsättning inte göras till normala resekostnader med allmänna kommunikationer eller utan ledsagare.
  • Ändamålet med resan ska vara rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet.
  • Resor som sker i tjänsten eller som bekostas av annan än den resande är inte riksfärdtjänst.

Riksfärdtjänstresor kan ske med olika fordon och på olika sätt beroende av resenärens funktionsnedsättning. Det färdtjänstsätt ska användas som är billigast i förhållande till behovet. Riksfärdtjänst kan ske med tåg, buss, flyg samt med färdtjänstfordon (personbil eller specialfordon).

Ansök via e-tjänst eller telefonsamtal

Ansökan om riksfärdtjänst måste göras minst två veckor innan du ska åka. Du kan ansöka via e-tjänst eller kontakta färdtjänsthandläggare Britt Myrén.

Här klickar du för att ansöka via e-tjänst

Boka riksfärdtjänst via Riksfärdtjänsten Sverige AB från 1 april

Från och med 1 april bokar du dina riksfärdtjänstresor hos Riksfärdtjänsten Sverige AB på telefonnummer: 016-15 05 50.

Du måste ha ett giltigt tillstånd för att kunna boka en riksfärdtjänstresa.

Mer information finns på Riksfärdtjänsten Sveriges webbsida www.rft.se

Om du redan bokat resa hos nuvarande Cabonline Region Norr i Umeå så gäller den resan hos dem.

Överklagan

Beslut om riksfärdtjänst kan överklagas hos Förvaltningsrätten.

Kontaktperson: Britt Myrén