Avgifter och taxor i Vännäs kommun

Lyssna

Omsorg, hjälp

Personer som är 85 år eller äldre och får hemsjukvårdsinsatser av kommunen betalar ingen besöksavgift. Vård- och omsorgsnämnden beslutade detta vid sitt sammanträde den 20 september 2017. 

 

Bo, bygga, miljö

Avgifter för lov, anmälan m.m. enligt plan- och bygglagen

Här hittar du gällande taxor för lov, anmälan m.m. enligt plan- och bygglagen (länk, öppnas i samma flik).

Avgifter för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelstillsyn

Här hittar du gällande taxor för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelstillsyn (länk, öppnas i samma flik).

Taxa för vatten och avlopp

Här finns gällande Vatten- och avloppstaxa (länk).

Renhållningstaxa

Här hittar du information om Renhållningstaxan (länk).

 

Utbildning, barnomsorg

Kontaktperson: Karolina Johansson