Trygghetsvandring och jämställd planering

Lyssna

Det är en självklar rättighet att alla ska känna sig trygga i sin närmiljö och därför genomför Vännäs kommun regelbundet trygghetsvandringar för att hitta miljöer som kan förbättras.

Trygghetsvandring är också ett sätt att arbeta med allmänna jämställdhets- och demokratifrågor som vem som får och kan röra sig på olika platser. Alla har rätt till det offentliga rummet!

Vad är trygghet?

Med trygghet menas bland annat en trafiksäker miljö för barn och oskyddade trafikanter, upplysta gång- och cykelvägstunnlar, upplysning av gång- och cykelvägar, resecentra, hållplatser, entréer, innergårdar, lekplatser m m. Närhet till barnomsorg med trafiksäkra lösningar är också trygghet. Otryggt ingenmansland, obefolkade mellanrum, är något som inte ska finnas. Skötsel och underhåll av miljön är också en trivselfaktor.

Trygghetsvandringar leder till bättre miljöer för alla och när människor trivs och gärna rör sig ute blir samhället mer levande.

Den bästa tryggheten är den som ingen ens behöver reflektera över.

Jämställd planering

Kommunens ambitionsnivå är att uppnå jämställd fysisk planering, vilket innebär ett långsiktigt och målmedvetet arbete för att uppnå önskvärda resultat.

Trygghetsvandring i den bebyggda närmiljön är en naturlig fortsättning på arbetet med att föra in genus och jämställdhet i kommunens framtida planeringsfrågor.

Tidigare trygghetsvandringar

Kontaktperson: Tore Forsberg