En nära skog på Gothnellska halvön

Projektet på Gothnellska halvön pågår mellan 2021 till mars 2023. Mellan Vännäs och Vännäsby ligger den Gothnellska halvön - ett cirka 20 hektar stort skogsområde som idag är svåråtkomligt. På den ena sidan är området avskärmat av järnvägen, på den andra sidan rinner den breda Tvärån.

Genom att bygga en bro, röja stigar, bygga rastplatser och skylta kring området vill kommunen skapa en tätortsnära och trivsam plats i skogen så väl för människor som för andra arter.

I skogsområdet är det även tänkt att det ska finnas möjligheter till pedagogiskt lärande. Bland annat ska information om skogsbruk finnas på plats. Det ska finnas möjlighet att besöka en helt bevarad del av skogen och det finns planer på att involvera skolornas pedagoger i att skapa en lärande miljö utomhus.

Kartbild Gothnellska halvön

Klicka här för att se en större kartbild och teckenförklaring Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Arbetet under 2021/2022

Under hösten och vintern 2021/22 pågår en del insatser på och intill den Gothnellska halvön.

  • Entreprenören Holmen skog AB avverkar fröträd, gör plockhuggning och röjer barrträd längs stranden på halvösidan. De kommer även att röja stigar och avverka för hängbron under slutet av 2021.
  • Vännfors bygg AB har i uppdrag att bygga en hängbro över Tvärån. Bron väntas stå klar under våren 2022. Brofästena kommer på plats först sedan spänner de vajrar, med mera, över ån.
  • Området ska få skyltning, informationstavlor, vägvisare och rastplatser.

Brobygget

Bron till Gothnellska halvön är snart klar! Den 17 juni kommer vi på Vännäs kommun att hålla en invigning för den. Fram till dess kommer bron att vara avstängd av säkerhetsskäl. Bron är inte kontrollbesiktigad ännu och får inte beträdas.

Mer arbete behöver också göras på Gothnellska halvön, i slänten precis efter bron, innan bron öppnas för allmänheten. Marken behöver jämnas till efter brobyggnationen och få en chans att torka upp så att besökarna inte behöver promenera runt i lera. Även ramper/landgångar ska komma på plats i anslutning till bron så att det blir enkelt för alla att ta sig över. Det arbetet kommer vi att genomföra under maj månad. Då har snön försvunnit och en stor del av tjälen gått ur marken.

I översiktsplanen 2018 beslutade kommunen att Gothnellska halvön skulle bli ett område för att främja natur och fritid. Planeringen och en viss del av arbetskostnaderna för satsningen ingår i ett LONA-projekt som Vännäs kommun driver.

LONA logotyp