Vännäs Läger

År 1900 flyttade regementet in på Vännäs läger i de för tiden mycket moderna och hygieniska barackerna.

Lägret

Vännäs läger, eller Lägret som området kallas i folkmun, ligger på en skogklädd höjd nordväst om centrala Vännäs. På området kan du idag se logementsbyggnader, underofficersmäss, sjukstuga, likbod och förvaltarbostad. Samtliga byggnader byggnadsminnesförklarades år 1985. Flera av byggnaderna används idag bland annat som elevhem för Liljaskolan. I Lägerhyddan finns lunchservering för Liljaskolans elever.

Därför Vännäs

Västerbottens fältjägarkår ombildades 1892 till regemente och behövde då större förläggningar än de som fanns på den gamla övningsplatsen Gumboda hed. Järnvägens lokalisering samt Rieck-Müllers enträgna aktivitet i frågan, gjorde att regeringen 1898 beslöt att förlägga regementet till Vännäs. År 1900 flyttade man in i de för den tiden mycket moderna och hygieniska barackerna. Befäl och underbefäl kunde ta respektive boställshus och mässar i besittning på Vännäs läger. Värnpliktsreformen 1901 gjorde inom kort lägret omodernt och 1909 flyttade regementet in i I20:s kaserner i Umeå.

Kultumiljöer

I Vännäs tätort redovisas två kulturmiljöer, där den första omfattar Statens järnvägars område (1a) och den andra Vännäs läger (1b).

Lägerhus

Lägerhus.